AIV Automatisering

Ondernemers en werknemers willen ‘gewoon’ hun werk doen en niet dagelijks bezig zijn met ingewikkelde technische details van (nieuwe) computers, netwerken, back-ups en veiligheidszaken. Voor een vast bedrag per maand beheren wij alles rondom hard- en software van middelgrote bedrijven met 10-50 werkplekken. Daarnaast signaleren wij IT-trends en gebruiken wij de laatste technieken om IT-problemen bij onze klanten vroegtijdig te voorkomen. Ons helpdeskteam ként onze klanten en hun IT-systemen en staan hen met aandacht te woord bij vragen. Pas bij een passende IT-oplossing en een blije klant, is ons werk geslaagd.

St. Chr. Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen. De vier zekerheden van CPOV zijn: 1. Christelijk onderwijs voor ieder kind! 2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind! 3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie! 4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking! Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

ADXpert B.V.

ADXpert is een arbeidskundig expertisecentrum gevestigd in Ridderkerk. Wij ondersteunen werkgever en werknemer op het gebied van arbodienstverlening, tweede spoortrajecten, outplacement, fiscaal onderzoek in personeelsdossiers, loopbaantrajecten enz.

Stichting Wegwijzerkampen

De stichting Wegwijzerkampen organiseert jaarlijks christelijke zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren. Wat begon met één kinderkamp in 1976 is uitgegroeid tot acht kampweken nu. In de zomer van 2019 hebben zo’n 240 kinderen en 100 tieners de verschillende kampen bezocht. Deze kampweken werden mogelijk gemaakt door ongeveer 120 vrijwilligers. De kampen zijn gericht op zowel kerkelijke als buitenkerkelijke jeugd.  Wij doen onze uiterste best om voor elke deelnemer een fantastische kampweek te organiseren. Tijdens de kampweken laten de medewerkers zien wat een leven met God is. Waarden die daar sterk in zichtbaar worden zijn bijvoorbeeld; eerlijkheid, trouw, vriendelijkheid en naastenliefde. Kortom, zaken die ook buiten een gelovig leven absoluut waardevol zijn. Daarnaast willen we ook vertellen wat die liefde van God dan is. Dagelijks wordt er een bijbelverhaal verteld en denken we na over welke dingen wij van deze bijbelverhalen zouden kunnen leren. De stichting Wegwijzerkampen wordt mede ondersteund door vijf kerken uit de regio Rotterdam (Capelle a.d. IJssel, Krimpen a.d. IJssel, Oud-Beijerland, Ridderkerk en Zwijndrecht). De kampdeelnemers en teamleden komen uit het hele land. De stichting onderhoudt een nauwe relatie met Deputaten Kerkjeugd en Onderwijs van de Christelijke Gereformeerde Kerk.  

Stichting Azzur

Stichting Azzur helpt als je het even niet meer weet De betekenis van Azzur is helper: de vrijwilligersorganisatie in de regio Oldambt ondersteunt als jij zelf even niet meer weet hoe het verder moet. Als je moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. Leef je op of onder de armoedegrens en heb je een helpende hand en een luisterend oor nodig? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De basis is voedsel. Daarom kijken we eerst of je behoefte hebt aan eten en drinken. Misschien kunnen we direct helpen met een voedselpakket. Niet alleen op het gebied van eten, ook op andere terreinen kunnen wij misschien een helpende hand bieden. Bijvoorbeeld advies bij schulden of bij de besteding van geld, of misschien wil je gewoon een goed gesprek om eens van je af te kunnen praten. Armoede is meer dan alleen te weinig eten.

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem

De diaconie heeft oog en oor voor mensen in nood. Het maakt niet uit of de personen die hulp nodig hebben niet-kerkelijk zijn. Soms is een uitkering van de overheid onvoldoende. Of iemand verliest de regie over zijn of haar bestaan bij verslaving, psychische problemen of als vluchteling. De diaconie biedt geen specialistische hulp, maar kan in bepaalde gevallen wel voor materiële hulp zorgen. Ook kan de diaconie helpen bij sociaal isolement. Bijvoorbeeld als iemand alleenstaand is en zich zorgen maakt over zijn of haar eigen veiligheid, of zelf geen boodschappen meer kan doen. De diakenen kunnen dan buurtbewoners vragen een oogje in het zeil te houden en af en toe langs te gaan.

CBB

Over de CBB De CBB maakt lectuur en informatie toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Vroeger als bibliotheek, nu als producent en expert op het gebied van toegankelijkheid. De CBB is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie, die naast Nederland ook steeds meer de samenwerking zoekt met internationale organisaties. Van al onze medewerkers verwachten we een protestants-christelijke geloofsovertuiging. Om onze doelstellingen van wereldwijde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking te realiseren, willen we ons team versterken.

't Zuider Stee

’t Zuider Stee is een organisatie met een christelijke signatuur die beschermd wonen en werken biedt aan cliënten en bewoners met een zorgvraag. De christelijk grondslag, levensgeluk en autonomie zijn daarbij belangrijke kernwaarden. Teams binnen de organisatie werken op basis van zelforganiserende principes m.b.v. een duidelijk handboek met prestatie indicatoren. ‘t  Zuider Stee is een groeiende organisatie met drie woonlocaties in Drachten (waarvan twee met dagbesteding) een woonlocatie in Hemrik en een nieuwe woonlocatie in Beetsterzwaag. Daarnaast biedt ’t Zuider Stee ambulante ondersteuning thuis aan mensen die wonen in de omgeving van Drachten. Op www.zuiderstee.nl is uitgebreide informatie over de organisatie te vinden.

Gabriël

Gabriël is een financieel adviesbureau. Het (financieel) welzijn van onze klanten staat centraal. Hierin vervullen wij een unieke rol door vanuit christelijke normen en waarden financieel inzicht en daarop aansluitend advies te bieden. Wij adviseren zowel bedrijven als particulieren en bemiddelen voor onze klanten in onder meer (schade-) verzekeringen, hypotheken en toekomstvoorzieningen. Onze organisatiestructuur kenmerkt zich door vrijheid & verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je mee (be)stuurt aan het bedrijf. We zijn er tenslotte allemaal deel van. Gabriël gaat voor genoeg. Niet voor groei of altijd meer, maar voor wat onze klanten genoeg vinden. Wij proberen met de klant zijn of haar genoeg vast te stellen en ze daar vanuit te laten leven. Zodat hun geld optimaal ingezet kan worden voor meer geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven. De winst die wij maken geven wij volledig aan ideële doelen. Als we genoeg inkomsten hebben om de kosten te kunnen betalen is dat voor ons immers genoeg. Centraal in ons advieswerk staat het Gabriël 3 Stappenplan: Stap 1: We brengen de wensen, prioriteiten en dromen van de klant in kaart. Stap 2: We zorgen voor een integraal overzicht van de financiële situatie. Stap 3: We geven een totaaladvies waarbij financiële producten (zoals verzekering, hypotheek, pensioen) effectief ingezet kunnen worden. Na het adviestraject bieden we Mijn Gabriël Service waarmee de financiële situatie van onze klanten altijd up to date blijft. Dit is een abonnement waarbij we regelmatig contact houden met onze klanten om hun financiële situatie passend te houden bij hun (gewijzigde) situatie. Gabriel vindt het belangrijker dat een klant inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie dan dat we producten verkopen. Ons hoofddoel is dan ook mensen dat inzicht te verschaffen en hen te helpen met het bepalen en bereiken van hun genoeg. Niet te veel en niet te weinig. Zodat hun geld optimaal ingezet kan worden voor meer geluk, tevredenheid en betekenisvoller leven.

Schouten Werving en Advies

Wij zijn actief in meerder branches. We maken deel uit van Arbeidsmakelaars BV uit Kampen. Als Schouten Werving en Advies zijn we vooral actief in het vinden van de juiste kandidaat of het vinden van de juiste baan voor de kandidaat. Onze missie is ‘Mensen op hun bestemming brengen’. Wij zijn actief in de bancaire/verzekeringssector en werven graag voor organisaties met een Christelijke identiteit in ieder sector.

De Rank

De Rank is een basisschool in Sprang-Capelle en telt 300 leerlingen en 12 groepen. De school is een zgn. éénpitter: één bestuur met één school. De Rank is een protestants christelijke school en maakt dat zichtbaar in Bijbellessen, vieringen en liederen, maar ook in de normen en waarden die gedurende de gehele dag een rol spelen in de omgang met elkaar. De school is gehuisvest in een modern en ruim gebouw met 12 lokalen, 2 royale leerpleinen en een groot speelterrein. Het leerlingenaantal vertoonde de laatste jaren een lichte groei en de verwachting is dat het de komende jaren stabiliseert. De school heeft oog voor een kind met zorg, werkt met een plusgroep, biedt dagelijks Engels aan voor groep 1 t/m 8 en er is mogelijkheid voor Spaanse les. In de school is naschoolse opvang aanwezig. De Rank: een sprankelende school! Leren met hoofd, hart en handen

Stichting Light For The World Nederland

Light for the World Nederland is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op (oog)zorg, onderwijs en werk. De organisatie is gevestigd in Veenendaal, heeft jaarinkomsten van 3,7 miljoen euro. Dankzij de steun van donateurs, bedrijven, familiefondsen en institutionele fondsen realiseren wij ca. 30 innovatieve projecten in Azië en Afrika.