Kruispost

Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar bezoeken zo’n 3600 patiënten Kruispost, overeenkomende met 9500 consulten. Kruispost bestaat sinds 1983 en is opgericht door Oudezijds 100 (een christelijke woon- werkgemeenschap) en de Johanniter Orde. Kijk voor meer informatie op www.oudezijds100.nl De medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. We bieden ook de mogelijkheid om een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. Daartoe hebben we 4 maatschappelijk werkers in dienst. Daarnaast wordt het werk op Kruispost mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team van tachtig vrijwilligers en medewerkers bestaat uit: medici (o.m. huisartsen, tandartsen, neuroloog en psycholoog), een psychomotorisch therapeut, een advocaat, receptionisten en administratieve vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.kruispost.nl

IZB

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad terzijde, bij het vervullen van hun missionaire roeping. Het is ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Ons werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak; daarom is onze dienstverlening veelzijdig, toegespitst op uw situatie. Via IZB Focus adviseren en ondersteunen we kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van missionair beleid. We helpen hen om te werken aan missionaire bewustwording, het vergroten van draagvlak voor activiteiten. Voor de nascholing en toerusting van predikanten hebben we een aparte afdeling opgezet, Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. In specifieke situaties biedt de IZB gemeenten de gelegenheid om voor een bepaalde termijn een evangelist aan te stellen. In de loop der jaren hebben we een ruime ervaring opgedaan met dergelijke missionaire projecten. In dorpen en steden, in achterstandsbuurten en nieuwbouwwijken. Op dit moment zijn er via IZB Impact meer dan 20 missionaire (pioniers)projecten, de meeste in of rond de grote steden. Jaarlijks zenden we ruim 400 jongeren uit, voor IZB Dabar: evangelisatie- en recreatiewerk op campings in Nederland.

Evangelische Hogeschool

De missie van de EH is jongeren toe te rusten zodat zij hun gaven en talenten gaan inzetten voor het Koninkrijk van God. Zodat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk. Deze missie voeren wij uit via het EH-Basisjaar en het EH-Traject.

Leger des Heils Midden-Nederland

Het Leger des Heils Midden Nederland is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie. Wij willen er zijn voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht.

CBC t' Gulden Boek

CBC (Christelijke Boekencentrale) ’t Gulden Boek b.v. is dé distributeur van christelijke boeken en cadeau-artikelen. Meer dan 99% van alle christelijke boeken is bij CBC ’t Gulden Boek verkrijgbaar. Hiermee zijn we een belangrijke factor in de christelijke boekenmarkt. Doel is om dienstbaar te zijn aan het hele christelijke boekenvak, maar ook algemene boekhandels kunnen bij ons terecht. Ruim 10.000 titels liggen gereed om verzonden te worden. Voor uitgevers biedt CBC ’t Gulden Boek de mogelijkheid van integraal fonds aan. Ook wordt een eigen ramsjlijst gevoerd die in een grote behoefte voorziet. Sinds augustus 2005 is CBC te vinden in een nieuw pand op industrieterrein ‘De Meerpaal’ te Houten.

Huisartsenpraktijk Bellavista

Huisartsenprakijk Bellavista verleent zorg nabij het centrum van Almelo. De huisartsen bieden vanuit een geaccrediteerde prak jk zorg aan een overwegend van oorsprong Turkse patiëntenpopulatie. De prakijk is hier zo goed mogelijk op ingericht en er heerst een gemoedelijke sfeer. De huisartsen werken vanuit een christelijke overtuiging. Het team bestaat uit 3 huisartsen, 2 prakijkondersteuners somatiek, 2 prakijkondersteuners ggz, 4 assistenten, 1 praktijkmanager en 2 zorgconsulenten eigen taal en cultuur. Wij werken samen met meerdere disciplines.

Onderwijs Interim Desk

Onderwijs Interim Desk is een ervaren en professioneel bureau voor interim-management in het basis- en voortgezet onderwijs. Wij zorgen ervoor dat uw onderwijsinstelling altijd kan rekenen op de juiste interim-manager. Ons onderwijsbureau zit in Gelderland in de mooie Achterhoek. Van daaruit hebben we jarenlange ervaring in de onderwijswereld opgebouwd door geheel Nederland.

Vastenactie

Wij inspireren en motiveren katholieken in Nederland om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Dit doen we door te bouwen aan gemeenschappen in binnen- en buitenland en door het werven van fondsen in Nederland. We zijn een missie- en ontwikkelingsorganisatie van de Katholieke Kerk in Nederland. Het werven van geld doen we het hele jaar door onder particulieren en in de parochies met name in de periode voor Kerstmis en Pasen, ten behoeve van projecten voor mensen die leven in de marge van het bestaan in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Wij staan naast hen, om met hen armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden. Vorig jaar participeerden enkele duizenden vrijwilligers in ca. 600 Nederlandse parochies en hebben ca. 50.000 donateurs een bijdrage geleverd. De Stichting heeft een directeur en twaalf medewerkers. De activiteiten staan onder toezicht van de Raad van Toezicht van de stichting. De Stichting is gevestigd in Den Haag. Website: www.vastenactie.nl.

CGJO

De Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie (CGJO) is een jeugdwerkorganisatie vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk. We streven ernaar dat er bloeiend jeugdwerk is in elke (CGK) kerk, met als doel dat jongeren Jezus leren kennen. De CGJO wil alles wat ze in huis heeft inzetten om zo veel mogelijk (CGK) kerken in Nederland te bereiken om het jeugdwerk te versterken. De CGJO biedt toerusting op maat voor jeugdwerkers die werken met kinderen, tieners en jongvolwassenen. Daarnaast zijn er trainings- en coachingsmogelijkheden voor clubs, verenigingen, kerkenraden, en ouders. Ook ontwikkelen we werkmateriaal voor de kerken. Daarnaast geven we vier keer per jaar het magazine Outline uit waarmee we werkers met de jeugd tips en inspiratie bieden voor hun jeugdwerk. Vraagbaak Er zijn in het jeugdwerk ook altijd kortere vragen waar je niet direct een avond over belegt. Denk bijvoorbeeld aan (advies over) materialen, beleidsstukken, invulling van een avond etc. De CGJO is graag een vraagbaak voor kerken en helpt waar het kan. Netwerken De CGJO onderhoudt ook contacten met andere organisaties zoals het LCJ, NGJ, HGJB, Missie Nederland en nog veel meer. Zo leren we van elkaar en doen we kennis op die we dan vervolgens graag weer met u delen.

VEG Maranatha

Onze gemeente heeft ruim 200 leden en een groep vrienden. Wij kenmerken ons door onze handen-uit-de-mouwen mentaliteit. Binnen en buiten onze gemeente zetten wij onze door God gegeven gaven en talenten zoveel mogelijk in. Zo heeft onze gemeente een pastoraal team dat actief is met een bezoekersgroep. Ook hebben wij een enthousiaste muziekgroep die de gemeente tijdens de diensten leidt in aanbidding. Bovendien heeft onze gemeente een visie voor groei. Daarom wordt ons kerkgebouw momenteel verbouwd – dit najaar wordt het gebouw heropend! Nieuwsgierig geworden naar onze gemeente? Woon een dienst bij of bezoek onze website voor meer informatie(www.veghiambacht.nl).

Mudde Kok Automotive

Het geheim van Mudde Kok Automotive Mudde & Kok: twee afzonderlijke namen die een eenheid vormen sinds 2007. Het jaar waarin initiatiefnemers Matthijs Mudde en Karel Kok besloten om samen een nieuw avontuur aan te gaan. In het geografische hart van Nederland, op het pittoreske Urk, werd de basis gelegd van hun autobedrijf: Mudde Kok Automotive. Unieke & explosieve mix Bescheidenheid siert de mens. Het voornaamste doel van de eigenaren was en is nog steeds hun gedeelde passie in een commercieel vat gieten. Mudde & Kok ademen auto’s en hebben onvermengd Volvo-bloed in hun aderen. Door de jaren heen maakten de heren optimaal gebruik van hun verschillende achtergronden, expertises, creativiteit, kennis en ervaring. Mudde & Kok vonden een manier van werken die nog niet eerder was vertoond in de branche. Het gevolg: een unieke en explosieve mix in de autoverkoop.

Consens-us

Consens-us is een klein bedrijf welke al vele jaren actief is in de verkoop en onderhoud van waterontharders. Wat alle medewerkers van Consens-us met elkaar gemeen hebben is dat eerlijkheid, openheid, verantwoordelijkheid nemen en werkplezier voorrang hebben in de dagelijkse gang van zaken. Natuurlijk is omzet belangrijk, ook wij moeten eten immers, maar niet ten koste van alles. Daarnaast staan wij achter onze producten. Wij zijn overtuigd van de hoge kwaliteit en mocht er desondanks toch eens iets mis gaan dan lossen we het op. Zo simpel is dat.