OnMission

OnMission.nl is een nieuw zendingsplatform waarbij inmiddels tien zendingsorganisaties zich hebben aangesloten. OnMission.nl is aan de ene kant een vacature website en aan de andere kant een nieuwsplatform waarbij onder andere verhalen van zendingswerkers worden verteld. Op de website is het als volgt verwoord: OnMission gaat over mensen die onder de indruk zijn van Jezus Christus. Van zijn boodschap en zijn voorbeeld. Ze geloven hem op zijn woord en delen dat geloof overal in de wereld. Dát is hun missie. Een aantal van hen volgen we op de voet. Ook vind je op OnMission veel vacatures bij zendingsorganisaties.

Gasthuiskerk

De Gasthuiskerk is een actieve Protestantse Kerk in Bolsward, één van de 11 Friese steden in Fryslân. In en rondom Bolsward zijn ca. 1.000 mensen verbonden aan onze kerk. De Gasthuiskerk wil een geloofsgemeenschap zijn waar het door God geschonken Woord van Liefde en Belofte een levende werkelijkheid is. Dat Woord willen we aannemen, beleven, er naar leven en doorgeven.

stichting de poldermeester

In Rotterdam leeft een grote groep mensen onder de armoedegrens. De stichting ondersteunt gezinnen door wekelijks een voedselpakket te verstrekken. Dit is niet het enige dat de stichting doet, tevens hebben wij een uniek concept met ons restaurant. Hiervoor verzorgen wij voor ruim 80 mensen wekelijks een warme maaltijd middels ons restaurant: Say-More! Daarnaast hebben wij een kleding winkel waar mensen uit de wijk voor een schappelijk bedrag zich netjes kunnen kleden. Hiervoor werken wij samen met kerken, bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Buurtbewoners ontvangen het gratis voedselpakket in het winkelcentrum van zevenkamp. Daarbij werken wij volgens normen van Voedselbanken Nederland en volgens de bepalingen in wet- en regelgeving, te denken valt hierbij aan de Voedsel- en Warenwet en de ARBO  

ScoliX

ScoliX is actief in het onderwijs. Bewust. Omdat onderwijs een boeiende wereld is, waar leiders het verschil kunnen maken. We vinden het een voorrecht om aan die wereld een bijdrage te mogen leveren. ScoliX zet zijn expertise in op drie gebieden: interim, search en consult. We kennen het onderwijs van binnenuit en we begrijpen wat u wilt: een perfecte match, een snelle & zakelijke aanpak, deskundig en onderwijseigen advies, zorgvuldig & persoonlijk overleg en bovenal: liefde voor het onderwijs. We werken met aandacht aan uw vraag. ScoliX is de sectoreigen intermediair voor bestuur en leiding in het onderwijs, een betrouwbare partner die gaat voor duurzame relaties. We brengen vraag en aanbod bij elkaar op basis van wederzijdse integriteit, rolneming en vakmanschap. Ons team werkt graag met u samen voor goed geleid onderwijs. 

Protestantse Gemeente Voorschoten

Ons bestaansrecht en onze identiteit ontlenen wij, als Protestantse gemeente te Voorschoten, aan de volgende missie: ‘Wij ervaren geloven als zoeken en tasten, vinden en gevonden worden. De PGV wil een open gemeenschap zijn van mensen die geloven in God die ruimte schept en in beweging zet door de Geest. De woorden en daden van Jezus inspireren ons als gemeenschap en als individu in deze tijd en in deze wereld, in de maatschappij en in Voorschoten.’ Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.

Pandion Partners

Wij zijn Pandion Partners, een startup, met ruim tien jaar ervaring in executive search. Vele organisaties in diverse sectoren stonden wij bij in het vinden van managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders. In onderwijs, zorg, overheid, bedrijfsleven en ngo’s hebben wij onze sporen verdiend. De gemene deler in deze opdrachten: leiderschap. Of beter gezegd: bezield leiderschap. Waarom Pandion Partners? Steeds vaker komen wij in gesprek met organisaties die worstelen met het vasthouden aan hun kernwaarden en identiteit, en die het gevoel hebben dat zij daarom concessies moeten doen aan de kwaliteit van leidinggevenden of toezichthouders. De arbeidsmarkt is krap en de vijver van mensen die vanuit identiteit gedreven waarden willen leven en handelen is heel specifiek. De kracht van Pandion Partners is dát specifieke netwerk! Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid en achtergrond zijn wij bekend met en hebben we feeling voor de betekenis van identiteit voor organisaties. Zo zijn wij in staat om de kwaliteit van uw management en toezicht te garanderen. Wat doen wij? Executive search, werving en selectie van managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders, Interim management, Leiderschapsontwikkeling.

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. De PThU doet het werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet – het eigen geloof van de medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. De PThU is maatschappelijk betrokken. Dit uit zich onder meer in conferenties, studiedagen en publicaties voor een breder publiek. Zie ook: www.pthu.nl

Stichting De Rozelaar

Stichting De Rozelaar Wij geloven dat God de Schepper van al het leven is. Dit motiveert ons in onze verantwoordelijkheid voor de zorg aan en de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Wij vinden iedereen uniek, gelijkwaardig en waardevol. Met respect voor ieders unieke kwaliteiten ondersteunen wij onze cliënten bij het ontwikkelen en gebruiken van hun talenten. Wij doen dit vanuit een protestants-christelijk perspectief, waarbij waarden als respect, geborgenheid en toewijding leidraad zijn. Wij bieden zorg- en dienstverlening aan circa 200 mensen met een verstandelijke beperking. Het aanbod van Stichting De Rozelaar is divers. Op de verschillende locaties krijgen deelnemers zinvolle dagbesteding en begeleiding. Tevens krijgen deelnemers thuis ondersteuning en bieden wij hen een eigen plek om te wonen. Bij Stichting De Rozelaar werken ongeveer 200 medewerkers, werken wij zelf organiserend en zijn de lijnen kort.

Stichting Sprank

Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we samen met hun familie en andere mensen die bij hen horen. Met elkaar zorgen we voor een leven waarin zij prettig wonen, werken, leuke dingen doen en leren. Een leven waarin zij sprankelen en van betekenis zijn!

European Christian Mission (ECM)

European Christian Mission (ECM) wil overal in Europa christelijke gemeenschappen helpen ontstaan waar mensen in de voetsporen van Jezus het goede nieuws van het Evangelie in woord en daad verspreiden. ECM Nederland mobiliseert en ondersteunt daartoe missionair werkers die overal in Europa aan de slag gaan.

Protestantse Gemeente Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog. De Protestantse Gemeente Harderwijk, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bestaat formeel sinds 2011. De PGH komt voort uit het Samen-op-Wegproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde (‘buitengewone’) wijkgemeente Nieuwe Kerk. In september 2014 volgde de daadwerkelijke integratie. De vijf merendeels nog gescheiden wijken gingen op in drie geografisch bepaalde wijken: wijkgemeente De Poorten, wijkgemeente De Regenboog en De Morgenwijk. De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige gemeente met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten. Ook kennen wij geregeld Fonteindiensten (met band), Fakkel-, Taizé- en Thomasvieringen jaarlijks enkele Cantatediensten en een Top-2000-dienst.

Continue IT B.V.

Continue IT biedt complete IT-oplossingen voor MKB-bedrijven en middelgrote non-profit organisaties, met vijf tot enkele honderden medewerkers. Ze werken voor organisaties met en zonder IT-knowhow. Het bedrijf telt voldoende specialisten om een brede IT-kennis te garanderen en is klein genoeg voor een persoonlijke aanpak. De meeste klanten zijn gevestigd in het midden van Nederland. Continue IT is partner van o.a. Microsoft, HP en Cisco. Continuïteit in IT