Hoeflon B.V.

Hoeflon is de compacte, mobiele machine voor het verplaatsen van lasten. Met deze machines laten we gebruikers wereldwijd uitblinken in hun werk. Dagelijks werken wij bij Hoeflon met een enthousiast en gedreven team om machines met een hoge kwaliteit te kunnen leveren. Wat Hoeflon hierin kenmerkt is het motto: ‘Samen sta je sterker’. In welk vakgebied je ook werkt binnen Hoeflon, we werken allemaal samen voor het perfecte eindproduct!

Hoeflon B.V.

Hoeflon B.V.

MAF International

Mission Aviation Fellowship is an international Christian organisation whose mission is to fly light aircraft, and to use other technologies to bring help and hope to people in some of the world’s poorest communities. Every four minutes a MAF plane is taking off or landing somewhere in the world to assist missions, churches, aid and development agencies, and other local groups to transform lives and share the love of God This short documentary explores how – with your help – we continue the ministry that began back then, overcoming the barriers of isolation to “fly for life” in the fullest sense of the term.

Maatschappij van Welstand

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die actief wil bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron van de leden.   Zij vindt haar oorsprong in 1822, als verpachter van landbouwgronden en boerderijen aan kwetsbare protestantse gezinnen. Bijna tweehonderd jaar later is de Maatschappij van Welstand uitgegroeid tot een professionele vereniging en vermogensfonds, dat met een aantal aangesloten stichtingen en fondsen projecten initieert en subsidies verstrekt voor projecten die in de brede zin van het woord de gemeenschapsvorming en -opbouw van de protestantse kerk ondersteunen, van restauratie van gebouwen tot aan individuele financiële ondersteuning en bijdragen aan de versterking van de positie van kwetsbaren in de samenleving. De Maatschappij van Welstand neemt zo een unieke plaats in tussen kerk en samenleving en wil de komende jaren haar positie in de wereld van filantropische instellingen verder verstevigen. De Maatschappij van Welstand is gevestigd in Amersfoort. 

School met de Bijbel Het Kompas

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wilt u meer over ons weten dan bent u van harte welkom op onze school aan het Scheepsbouwplein. Ons schoolgebouw is een al wat ouder gebouw. De school is gebouwd in 1923. Aan de voorkant is de oude bouwstijl duidelijk te herkennen. Ook bij de eerste binnenkomst is nog veel wat herinnert aan de tijd waarin de school gebouwd is. De lange gang springt daarbij het meest in het oog. Door de jaren heen is er veel aan het schoolgebouw verbouwd en voldoet de school aan de eisen van de tijd. Hetzelfde geldt voor het onderwijs dat gegeven wordt. Wij geven de kinderen onderwijs zoals dat in deze tijd van ons verwacht mag worden. Kenmerkend bij de mensen die in onze school werken, is de liefde voor het kind. De kinderen staan in ons onderwijs centraal. Elk kind moet tot zijn recht kunnen komen. Veel aandacht besteden wij dan ook aan respect en waardering voor elkaar, aan veiligheid en aan de onderlinge sfeer. Ons onderwijs kenmerkt zich door verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Uiteraard op ieders niveau en mogelijkheden. Wij zijn bovendien een christelijke school. Het Woord van God beïnvloedt ons denken en ons doen. Wij proberen met Gods hulp de kinderen te begeleiden en te stimuleren, zodat zij hun capaciteiten zullen inzetten om te leven tot Gods eer en tot zegen van hun medemens. Dit doen wij samen, met ouders, met leerkrachten en met medeleerlingen. ‘Met elkaar staan wij rondom uw kind, dàt is wat ons samenbindt!’

Vallei Werkt

Boom Tweewielers

Boom Tweewielers is al 30 jaar een begrip in de regio op fietsgebied met een winkels in Rotterdam, Schoonhoven en Berkenwoude.  

Hospice Dôme

Hospice Dôme biedt een koepel aan zorg in de vorm van een huiselijk onderkomen, begeleiding op maat, medische-, persoonlijke-, en geestelijke verzorging en verpleging voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en niet thuis kunnen of willen sterven en hun naasten, waardoor het mogelijk is om naar eigen inzicht en op eigen wijze afscheid te nemen van dit leven.

Gemeente Scherpenzeel

In Scherpenzeel wonen ongeveer 10.000 inwoners in een prettig groene omgeving. Het werkklimaat in onze gemeentelijke organisatie met ruim 100 medewerkers is aangenaam. De werksfeer kenmerkt zich door betrokkenheid, openheid en resultaatgerichtheid met ruimte voor elkaars ideeën. Onze kernwaarden zijn dienstverlenend, krachtig en betrokken. In onze visie op dienstverlening zijn vier principes leidend, te weten: ‘inlevend, korte lijnen, gastvrij en meedenkend’.

ProMissie

ProMissie geeft raad en daad bij complexe vraagstukken. We hebben passie voor ondernemers en het familiebedrijf op cruciale momenten.

AcademySuite B.V.

Enthousiast en met ambitie maken wij voor onze klanten de meest eigentijdse online leeroplossingen op maat. Wij hebben alle kennis en ervaring beschikbaar: onderwijskundigen, tekstschrijvers, e-learningbouwers, grafisch specialisten, vormgevers, videografen, fotografen en VR-specialisten. De klant staat bij ons echt centraal met als doel om samen de hoogst haalbare kwaliteit te realiseren. Met veel ervaring en expertise gaan wij te werk waarin persoonlijke samenwerking met onze klanten hoog in het vaandel staat.