9b737bd351923e5e76ea0c4cefdc58fc.png
werken bij PKN
De Protestantse Kerk in Nederland is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid.

Over PKN

De Protestantse Kerk in Nederland is nog betrekkelijk jong: op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.  

Samen op Weg

Daar ging overigens een lange periode van voorbereiding aan vooraf. Het was een lange weg van de bevlogen oproep van 18 hervormde en gereformeerde predikanten (1961)  tot de formele besluitvorming over financiële en juridische kwesties van vlak voor de officiële fusie. De viering in de Dom kerk (12 december 2003) was zowel een feestelijke afsluiting als een inspirerend hoogtepunt van dit proces.  

Protestantisme

De drie kerken die samen op gingen in de Protestantse Kerk, zijn ontstaan binnen het protestantisme:  de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland stonden in de calvinistische traditie; Evangelisch-Lutherse Kerk volgde de lijn van Maarten Luther. 

Oude kerk

De Protestantse Kerk is geworteld in de rijke christelijke traditie van haar voorgangers. en erkent daarom ook de oude geloofsbelijdenissen:  de Apostolische geloofsbelijdenis (tweede eeuw) , de geloofsbelijdenis van Nicea (vierde eeuw) en de geloofsbelijdenis van Athanasius. (vijfde eeuw) als belangrijke verwoordingen van haar geloof.

Meer informatie & contact