befa0fcbdfd1840e5316d0cbdc250abe.jpg
werken bij Wycliffe Bijbelvertalers Nederland
Het is ons doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in zijn eigen taal. Hiermee geven we invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Waarom Bijbelvertaalwerk?

Meer dan 1,5 miljard mensen hebben geen Bijbel in een taal die ze werkelijk begrijpen. Daarom vertalen we de Bijbel: omdat het mensen naar Jezus Christus leidt. Als mensen de Bijbel ontvangen in hun eigen taal veranderen levens vaak op een bijzondere manier. Dat gunnen we iedereen.
 
Bekijk hier de inspirerende video over het Bijbelvertaalwerk.

Wat doen we?

Wycliffe Bijbelvertalers wil voor iedereen een Bijbel in de eigen taal beschikbaar maken. Het team bestaat uit kantoor- en veldmedewerkers, aangevuld met vrijwilligers en ondersteund door veel betrokken donateurs en mensen die bidden voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. 

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal, zodat Zijn Koninkrijk gestalte krijgt. De veldmedewerkers en projecten van Wycliffe Bijbelvertalers richten zich op taalkundig onderzoek, alfabetisering, moedertaalonderwijs, Bijbelvertaling en het stimuleren van het gebruiken van de Bijbel.