Home / Organisaties / Stichting Evangelie & Moslims

Stichting Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die gemeenten en gemeenteleden helpt om in huneigen situatie de hoop van het evangelie te delen met moslimmedelanders.

Met een team van 8 medewerkers geven we toerusting aan plaatselijke kerken, helpen we missionair werk op te zetten en leveren we evangelisatiemateriaal. Een belangrijk deel van ons werk is ook de pastorale zorg voor mensen die vanuit een moslimachtergrond tot geloof in Jezus gekomen zijn.

Bureaumanager Stichting Evangelie & Moslims
Amersfoort 20 uur Betaalde banen