Home / Organisaties / STEP Protestants Jeugdcentrum Gouda

STEP Protestants Jeugdcentrum Gouda

Sinds januari 2010 heeft de Protestantse gemeente van Gouda een jeugdcentrum, dat oorspronkelijk is geïnitieerd door HGJB en JOP.

STEP – Protestants Jeugdcentrum Gouda
STEP ondersteunt de Protestantse wijkgemeenten bij het jeugdwerk. Er wordt gewerkt op drie verschillende niveaus; in de Wijk, in de Kerk en in Gouda.

Wie werken erbij STEP?
Om het jeugdwerk binnen Protestants Gouda zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn er twee professionele jeugdwerkers werkzaam bij STEP.

Protestantse Jeugdraad (PRJ)
De PJR is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het jeugdwerk in de Protestantse gemeente door STEP.