werken bij SINC.social
SINC is een online systeem dat jouw maatschappelijke organisatie kan ondersteunen bij het begeleiden van cliënten. Het systeem is een geïntegreerde oplossing voor onder andere dossiervorming, communicatie met collega’s en doorverwijzen naar andere organisaties.