Logo NA.jpg
werken bij Nes Ammim Israël
Nes Ammim is een oecumenische, christelijke gemeenschap waar vrijwilligers, lokale bewoners en gasten leren over de complexe Israëlische samenleving, haar religies en culturen. Nes Ammim versterkt de joods-christelijke betrekkingen en probeert de joods-christelijke-moslimdialoog te ontwikkelen. Het wil zijn christelijke Arabische broeders en zusters steunen. Nes Ammim is een platform voor interreligieuze, interculturele en interpersoonlijke dialoog, voor dialoog tussen volkeren van Israël – Joods, Palestijns-Arabisch of anderszins, en voor mensen uit Europa en elders, die willen luisteren en van elkaar willen leren.

Nes Ammim

Missie

Nes Ammim is een oecumenische, christelijke gemeenschap waar vrijwilligers, lokale bewoners en gasten leren over de complexe Israëlische samenleving, haar religies en culturen. Nes Ammim versterkt de joods-christelijke betrekkingen en probeert de joods-christelijke-moslimdialoog te ontwikkelen. Het wil zijn christelijke Arabische broeders en zusters steunen. Nes Ammim is een platform voor interreligieuze, interculturele en interpersoonlijke dialoog, voor dialoog tussen volkeren van Israël – Joods, Palestijns-Arabisch of anderszins, en voor mensen uit Europa en elders, die willen luisteren en van elkaar willen leren.

Visie

Wij geloven dat Israël een bijzonder land is met een complexe samenleving, diverse religies en kleurrijke culturen, waarvan wij een evenwichtig beeld willen hebben dat wij met anderen willen delen. We zijn met dit land verbonden door de Bijbel en door de geschiedenis. We zullen niet vergeten wat er in de geschiedenis is gebeurd, vooral niet door het kwaad van het christelijke antisemitisme.
Wij geloven dat mensen elkaar door een oprechte dialoog op een betekenisvolle manier kunnen begrijpen. Dit leidt tot kennis van de ander, erkenning van de ander en hopelijk ook tot een vreedzame gedeelde samenleving.

Kernwaarden

Open.

Wij willen open staan ​​voor elkaar, voor joden en Arabieren, en voor andere mensen in alle religies en culturen. Wij streven ernaar om open te staan ​​voor andere meningen, ook als deze anders zijn dan de onze. Wij zijn graag transparant en vertellen graag waarom we doen wat we doen. Iedereen die met vreedzame bedoelingen komt, is welkom.

Betrokken.

Wij willen luisteren en leren, omdat we ons betrokken voelen. Daarom zijn we nieuwsgierig naar wat de ander beweegt, naar wat de ander ervaart in het leven. Wij bereiken alle mensen in de Israëlische samenleving in al haar diversiteit. Wij willen een platform bieden en ons dorp beschikbaar maken voor dialoog. Ook wij zijn betrokken bij elkaar, in onze gemeenschap. We werken en eten samen en brengen onze vrije tijd samen door. Dit doen wij met respect voor de menselijke waardigheid van de ander. Als beweging van vrijwilligers wil ‘Nes Ammim, dorp van Dialoog’, zoals onze religie ons leert, ‘in vreedzaam samenleven’ met de ander zijn.

Aanwezig.

Als dorp en organisatie zijn wij prominent aanwezig in Galilea, Israël. Mensen kennen ons steeds beter. Wij staan ​​bekend als de enige christelijke ‘kibboets’ in Israël. In Europa zijn veel kerken en mensen geïnteresseerd in ons werk en voelen zich gehecht aan onze ideeën. Bovendien melden veel mensen zich aan als vrijwilliger. In Israël werken we veel samen met andere dialoogorganisaties.

Werken en leren

Leven in Nes Ammim is een inspirerende kennismaking met de religies en culturen die in Israël naast elkaar leven. Je leeft en werkt in een andere omgeving en een ander klimaat. Bijzonder, maar ook alledaags, want er zijn veel (werk)contacten met Joden en Arabieren in de omgeving. Daarnaast kun je deelnemen aan een uniek studieprogramma, dat excursies, lezingen en hikes biedt, om het land en de situatie beter te leren kennen.

Werken

Nes Ammim werkt met vrijwilligers en vaste medewerkers die samen zorgen voor exploitatie van het hotel, organisatie van conferenties, onderhoud van het dorp en uitvoering van het studieprogramma. De vrijwilligers komen uit verschillende landen. De voertaal is Engels. Veel vrijwilligers blijven drie maanden tot een jaar. Anderen werken in managementfuncties en blijven langer om continuïteit te geven aan het werk, het dorp en het studieprogramma.

Leren

De bewoners van Nes Ammim komen uit verschillende kerken en vormen met elkaar een oecumenische geloofsgemeenschap. Op zondag komen de bewoners bij elkaar in de kerkdienst. Er zijn bijbelkringen en een leerhuis. Op vrijdagavond wordt er gezamenlijk Erev Shabbat gevierd. Het studieprogramma biedt een verdiepende kennismaking met Israël met excursies naar historische en religieuze plaatsen.

Wil je voor korte of lange tijd op Nes Ammim werken, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zie ook onze website http://www.nesammim.nl