Home / Organisaties / Evangelische Hogeschool

Evangelische Hogeschool

De missie van de EH is jongeren toe te rusten zodat zij hun gaven en talenten gaan inzetten voor het Koninkrijk van God. Zodat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk. Deze missie voeren wij uit via het EH-Basisjaar en het EH-Traject.