Home / Organisaties / De Meerwaarde

De Meerwaarde

De Meerwaarde is een protestants-christelijke school. Het zichtbare en voelbare christelijke karakter van de school resulteert erin dat leerlingen weten wat het christelijk geloof betekent voor hen en de mensen om hen heen. Aan de houding van directie, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is de christelijke levensovertuiging zichtbaar.

Coördinator ICT De Meerwaarde
Barneveld 32 - 40 uur Betaalde banen