Home / Organisaties / De Haven

De Haven

De Haven is een protestants-christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan met name ouderen professionele en liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden vanaf de zomer van 2019 meer dan 200 cliënten verzorgd, veelal in kleinschalige woongroepen. Hier is ook Brasserie De Haven gevestigd, een ontmoetingsplek voor bewoners en dorpsgenoten.

Onze Wijkverpleging levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar zowel cliënten van het verpleeghuis als ouderen uit het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Om het aanbod compleet te maken biedt De Haven Welzijn en ondersteuning, allereerst in het verpleeghuis, maar ook daarbuiten aan thuiswonende cliënten. Bijvoorbeeld middels huishoudelijke thuishulp en dagbesteding in ons dagcentrum ‘In de Luwte’, inclusief begeleiding en behandeling in groepsverband.

Dit kunnen we alleen doen dankzij deskundige zorgverleners die hun zorg afstemmen op de situatie van de cliënt. We kijken voortdurend hoe we de kwaliteit van leven van onze cliënten kunnen verhogen.

Steeds meer ouderen vragen naar onze zorg. De Haven groeit. Met de nieuwbouw komen er 64 plekken bij. Om deze ouderen goede zorg te bieden, zoeken wij nieuwe collega’s.