Home / Organisaties / Baptisten Scheveningen

Baptisten Scheveningen

De Baptistengemeente Scheveningen is een zelfstandige gemeente die in 1962 is opgericht. Momenteel heeft de gemeente circa 25 leden met naar verhouding veel oudere gemeenteleden. Wekelijks bezoeken een kleine 40 mensen de zondagsdienst. Naast de zondagsdienst worden er wekelijks en jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd. De dagelijkse leiding berust bij de oudstenraad. De gemeente laat zich het beste omschrijven met de termen: Bijbelvast, liefdevol en zorgzaam.