Logo ScoliX jpeg zr wit.jpg
terug naar vacatures

Voorzitter College van Bestuur VGS

32 - 40 uur
 • ScoliX B.V.
 • Geplaatst op: 09-02-2024
 • Reageren vóór: 04-03-2024

De functie

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) zoekt een voorzitter voor het (eenhoofdig) College van Bestuur. De voorzitter is ambassadeur van het christelijk-reformatorisch onderwijs in de samenleving, politiek en naar organen als de Onderwijsinspectie, de Onderwijsraad en de PO- en VO-raad. Ook participeert hij in externe organisaties, waaronder het Bestuurdersnetwerk PO en het Belangenbehartigersnetwerk van reformatorische organisaties. Hij levert bovendien een bijdrage aan belangenbehartiging en positionering van verwant identiteit-gebonden onderwijs. Hij geeft leiding op hoofdlijnen: passend binnen de gekozen structuur van zelforganisatie en de bijbehorende stelregel dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.

Eén van de opdrachten van de nieuwe voorzitter is het voor het voetlicht brengen van de kernboodschap van de VGS in het publieke domein op een frisse en eigentijdse manier. Dit, vanuit een diepe innerlijke verworteling en zonder inhoudelijke verwatering. De voorzitter is een verenigingsbestuurder die zijn leden en achterban kent én een belangenbehartiger die vanuit visie de stem van het reformatorisch onderwijs doet klinken.

Denkt u dat deze functie bij u past maar heeft u meer informatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Sandra Rodgers, senior recruiter/consultant bij ScoliX op 020 737 00 61.

Ingangsdatum: 1 mei 2024

De VGS biedt:

 • Een uitdagende bestuursfunctie bij een organisatie met veel ontwikkelpotentieel.
 • Zeer toegewijde medewerkers.
 • Een financieel gezonde, klantgerichte dienstenorganisatie.
 • Een belangenkoepel met een eigen, maar door inhoud en stijl aan veel overlegtafels graag gehoord geluid.
 • Een breed samengestelde, rolvaste en constructief-kritische Raad van Toezicht.

Salaris:                                                                          Fte:

€ 5.840  -  € 8.177 | 15 cao VGS                                          0,8-1,0

Informatie over de organisatie

De VGS is dienstverlener en belangenbehartiger voor het christelijk-reformatorisch onderwijs en adviseert en verzorgt de administratie voor ruim 200 leden, waaronder 175 scholen en 13 peuterspeelzalen. De VGS is een groeiende organisatie met 65 medewerkers (ongeveer 50 fte), verdeeld over Belangenbehartiging, Administratie, Advies en Staf/MT/overig. De komende jaren zal het aantal medewerkers naar verwachting toenemen.

De VGS zal zich de komende tijd richten op schaalvergroting, hetgeen inhoudt dat er voor het dienstverleningsaanbod nieuwe klanten geworven zullen worden, waaronder protestants-christelijke onderwijsorganisaties. De vormgeving van deze verbreding van het klantenbestand behoort tot de bestuurlijke opdracht van de te benoemen kandidaat.

De VGS biedt tevens een uitgebreid scholingsaanbod aan schoolleiders, bestuurders en toezichthouders. Deze professionalisering is gericht op zes terreinen: Bestuur en Organisatie, Juridische Zaken, Financiële Administratie, Personeels- en Salarisadministratie, HRM en Financiën.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website van VGS.

De VGS vraagt:

Competenties en vaardigheden

 • Identitaire verworteling: werken vanuit innerlijke overtuiging en een innerlijk doorleefde geloofsovertuiging met een brede kennis van het christelijk-reformatorisch gedachtengoed.
 • Overtuigende visie: een heldere visie op de inhoud, het belang én de toekomst van het christelijk-reformatorisch onderwijs, mede in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende druk op de denominatie vanuit politiek en samenleving.
 • Eigentijds ambassadeurschap: op een voor de achterban herkenbare en tegelijk eigentijdse wijze het christelijk-reformatorisch onderwijs vertegenwoordigen en het reeds brede netwerk verder uitbouwen. Een goed gevoel voor politieke verhoudingen is hierin onmisbaar.
 • Verbinden met een open mind: vanuit visie de dialoog aangaan met verschillende stakeholders en stromingen binnen de eigen achterban.

Functie-eisen

 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • U stemt in met de grondslag en het doel van de stichting en draagt het christelijk-reformatorisch erfgoed doorvoeld, doorleefd en met overtuiging uit.
 • U bent actief betrokken bij één van de in de VGS participerende kerken.
 • U heeft aantoonbare meerjarige eindverantwoordelijke ervaring (bij voorkeur als bestuurder) in een (onderwijs-)organisatie.
 • U kunt aantoonbaar laten zien dat u als bestuurder koersvast en vanuit een faciliterende rol met heldere kaders ruimte en richting geeft aan de leidinggevenden en (staf)medewerkers.
 • U heeft van nature het inspirerend vermogen om te verdiepen, verbreden en verbinden waar het gaat om de interne en externe opdracht van de VGS.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze wervings- & selectieprocedure voor de VGS. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 4 maart 2024 vóór 09:00 uur via de button 'solliciteer' op deze pagina. Lees hier onze tips voor een goed cv.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de commissies vinden plaats in Ridderkerk.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 4 maart 2024

Voorgesprekken ScoliX: 11 en 12 maart 2024

1e gesprek Selectiecommissie: 18 maart 2024

2e gesprek Selectiecommissie: 2 april 2024

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data?

Een assessment maakt in principe deel uit van de procedure.

Meer informatie?

Neem contact op met Sandra Rodgers op telefoonnummer 020 7370061 of via sandrarodgers@scolix.nl.

Meer informatie over
ScoliX B.V.