logo-De-Hoop-ggz.jpg
terug naar vacatures

Verpleegkundig specialist GGZ (24-36 uur)

  • De Hoop GGZ
  • Dordrecht
  • Geplaatst op: 24-01-2023
  • Reageren vóór: 28-02-2023

 

De ambulante volwassenzorg in Dordrecht krijgt vorm in drie behandelteams. Er wordt behandeling geboden aan cliënten met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of dubbeldiagnose problematiek. Daarnaast hebben deze cliënten vaak bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek.

 

De teams

 

Team 1 richt zicht op basis GGZ en kortdurende specialistische GGZ (groeps)behandeling van onder andere angst- en stemmingsstoornissen en milde persoonlijkheidsproblematiek.

 

Team 2 richt zich voornamelijk op cliënten met verslavingsproblematiek en comorbide persoonlijkheidsproblematiek, ernstiger persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en trauma.

 

Team 3 is gericht op cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, al dan niet met comorbide verslavingsproblemen. Outreachend werken vormt onderdeel van de werkwijze, dit krijgt met name vorm door het afleggen van huisbezoeken.

 

De functie

 

De verpleegkundig specialist beweegt zich binnen de drie behandelteams, maar met name binnen team 2 en 3. Binnen de basis GGZ (chronisch) treedt de verpleegkundig specialist op als regiebehandelaar voor de EPA doelgroep met als doel het psychisch en sociaal maatschappelijk functioneren en het welbevinden van cliënt te bevorderen De verpleegkundig specialist richt zich binnen de SGGZ op het indiceren en behandelen van cliënten met psychosociale, psychiatrische en/of en verslavingsproblematiek in situaties van hoog complexe zorg en crisisgevoeligheid. Daarnaast wordt van de verpleegkundig specialist een voortrekkersrol gevraagd in het verder ontwikkelen van specifieke behandelprogramma’s. Naast speerpunten op het gebied van LVB-problematiek, trauma en justitie willen we de mogelijkheden voor een behandelprogramma voor cliënten met eetstoornis problematiek verder vorm geven en uitbreiden.

 

Tot het takenpakket van de verpleegkundig specialist behoren onder andere;

 

-          Zelfstandig uitvoeren van intake, diagnostiek en behandeling

-          Verlenen van medische en verpleegkundige zorg, indien nodig inclusief voorbehouden handelingen

-          Voorschrijven van (herhaal)medicatie conform geldende richtlijnen

-          Crisisinterventie

-          Controleren en corrigeren van de kwaliteit van de uitvoering van de behandeling

-          Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de behandelteams

-          Bijdragen aan de kwalitatieve ontwikkeling van het behandel- en zorgbeleid van de polikliniek,

           bijvoorbeeld door actieve participatie in de ontwikkeling van behandelprogramma’s, richtlijnen en/of zorgpaden. 

 

Het profiel

Als verpleegkundig specialist werk je met een grote mate van zelfstandigheid, in goede samenwerking met artsen, psychiaters en andere collega’s binnen de organisatie en daarbuiten. Eigenschappen als volharding, geduld, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht werken zijn van groot belang. Wij zoeken een collega met

 

-          een christelijke identiteit

-          een persoonlijke verbondenheid met de missie en visie van De Hoop ggz

-          een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist-GGZ en als zodanig BIG-geregistreerd

-          ervaring met behandeling psychiatrische problematiek

-          bij voorkeur ervaring met behandeling van verslavingsproblematiek

-          uitstekende communicatieve vaardigheden, humor en stressbestendigheid

 

Interesse?

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Tabitha Jumelet (manager polikliniek). Je kunt een telefonische afspraak met haar maken via Ingrid van Dam (i.vandam@dehoop.org), management assistente

 

Meer informatie over
De Hoop GGZ