Verbindende schoolleider op de Cavaljé te Ede (0,6 fte) Voor CNS-basisschool Cavaljé te Ede zoeken wij per 1 augustus 2021 een schoolleider (m/v) Onderwijs Interim Desk B.V.
Ede 24 uur Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 144227
Soort werk
 • Onderwijs
Opleidingsniveau
 • HBO
Uur
 • 24
Datum
 • 01/05/2021
Solliciteren tot
 • 15/05/2021

Stichting CNS Ede is de overkoepelende organisatie voor dertien basisscholen – waaronder één voor speciaal basisonderwijs – in Ede en Bennekom. In totaal bieden de scholen onderwijs aan ruim 2900 leerlingen. De scholen verschillen in omvang, onderwijsconcept en organisatie. Alle schoolleiders werken actief samen in een team dat als adviesorgaan fungeert voor het CvB. Zij dragen bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid en voelen zich hiervan mede-eigenaar.

De Cavaljé is een open christelijke basisschool in het centrum van Ede. Het is de oudste school van de gemeente Ede en kent een rijke historie. De Cavaljé verzorgt onderwijs aan ongeveer 135 leerlingen verdeeld over 6 groepen in een prachtig nieuw gebouw. Het onderwijs is gebaseerd op het leerstofjaarklassensysteem. Kenmerkend voor de school is naast de christelijke identiteit, de focus op goed onderwijs, kleinschaligheid, samenwerking met onze fysieke omgeving en een belangrijke plek voor kunst en cultuur.

Functieprofiel

Wat vragen wij van onze schoolleiders?

Onze schoolleiders werken aan goed onderwijs vanuit verschillende taken en verantwoordelijkheden. De basis hiervan is opbrengstgericht systeemleiderschap. Een optimaal werkende tandem tussen de schoolleider en intern begeleider is een basisvoorwaarde. Hoewel wij ons allemaal verantwoordelijk voelen voor de onderwijskwaliteit, vraagt deze tandem om voortdurend te reflecteren op de rollen van schoolleider, intern begeleider en leerkrachten. We zoeken binnen CNS Ede schoolleiders die samen optrekken vanuit hun eigen verantwoordelijkheden. Dat houdt ook in dat onze schoolleiders ruimte geven aan de intern begeleiders en teamleden, willen sparren, kennis en observaties willen delen en hun best doen om vanuit dezelfde taal te spreken en elkaar te willen begrijpen. Binnen CNS Ede zijn wij trots dat de scholen uitblinken in goede zorg voor leerlingen. Men waardeert het prettige pedagogische klimaat, gericht op goede opbrengsten. Onze schoolleiders voelen een sterke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze zaken op zowel schools- als bovenschools niveau.

Op de Cavaljé vragen de volgende aspecten jouw aandacht

Leiderschap

 • Jij doet wat je zegt en zegt wat je doet.
 • Jij zoekt een goed evenwicht tussen ambitie en realisme en weet dit te vertalen naar een goede en breed gedragen planning.
 • Jij vergroot de verbinding tussen de teamleden.
 • Jij laat samen met het team aan ouders zien dat zij belangrijke partners zijn.

Onderwijs

 • Jij faciliteert een missie/visie-herijking die leidt tot een nieuwe gedeelde visie en als kader voor alles wat er in de school gebeurt.
 • Jij zet deze visie samen met jouw team om naar een gezamenlijke doorgaande lijn op diverse gebieden, zoals het didactisch handelen, en implementeert deze.
 • Jij stimuleert het vergroten en inzetten van specifieke expertise, zoals een hoog- en meerbegaafdheidsspecialist.

Identiteit

 • Jij neemt een inspirerende en aansturende rol op je door het gesprek over identiteit binnen de school te faciliteren.
 • Jij verbetert de doorgaande lijn wat betreft de activiteiten in de groepen.

Cultuur

 • Jij ontwikkelt een cultuur van openheid en professioneel gedrag door. Je maakt hierbij gebruik van de gedrevenheid en bevlogenheid van het team.
 • Jij stimuleert een verandering waarin de school verder doorgroeit naar een professionele leergemeenschap die toekomstbestendig onderwijs realiseert.
 • Jij stimuleert het gevoel van verbondenheid met CNS Ede binnen de school en het gevoel van verbondenheid van CNS Ede met de school.

Overig

 • Jij onderzoekt waarom ouders wel of niet kiezen voor De Cavaljé en weet dit te vertalen naar een plan van aanpak om meer leerlingen te werven.
 • Jij verstevigt het profiel van de Cavaljé als centrum-cultuurschool en benut de kansen op dit vlak.

 

Functie-eisen

Wij zoeken een schoolleider die:

 • de christelijke identiteit van de school kan dragen en ten aanzien van deze identiteit inspirerend is voor leerlingen, leerkrachten en ouders;
 • onderwijskundig onderlegd is en over ervaring in het onderwijs beschikt;
 • leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs;
 • in het bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is de opleiding voor schoolleider te volgen;
 • zich voor meerdere jaren aan de school wil verbinden;
 • een bijdrage kan leveren op diverse beleidsterreinen binnen CNS Ede.

 

Competentieprofiel

Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:

 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven
 • Samenwerken
 • Conceptueel denken
 • Analytisch denken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou:

 • een enthousiast en divers team;
 • ondersteuning op bovenschools niveau op gebied van HRM, kwaliteit, financiën, huisvesting en ICT;
 • salariëring volgens cao po; schaal D12;
 • benoemingsomvang fte 0,6.

 

Contactinformatie

Heb je naar aanleiding van deze vacature vragen of interesse neem dan contact op met:

Arjo de Groot, a.degroot@onderwijsinterimdesk.nl (06-36033598).

 

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door de Onderwijs Interim Desk.

Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 14 mei 2021.

De planning van de gesprekken is als volgt:

19 mei (avond): eerste gespreksronde

26 mei (avond): tweede gespreksronde

Week 22 of 23: assessment (optioneel) en arbeidsvoorwaardengesprek


Solliciteer