Twee leden voor de Raad van Toezicht ‘vanuit betrokkenheid bijdragen aan doorontwikkeling van de stichting’ Het Onderwijsbureau BV
Wezep 2 uur Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 128185
Soort werk
 • HR
 • Onderwijs
Uur
 • 2
Datum
 • 29/11/2019
Solliciteren tot
 • 24/12/2019

De Akker is een stichting voor primair onderwijs met zeven basisscholen verdeeld over de kernen Hattemerbroek, Kamperveen, ’t Loo, Noordeinde, Oldebroek en Wezep. De stichting heeft als doel om in opvoeding en onderwijs de optimale omgeving te bieden waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. Het christelijk geloof is de basis waarvanuit stichting De Akker werkt en ontwikkelt. Bij stichting De Akker werken meer dan 120 professionals en er wordt lesgegeven aan ongeveer 950 leerlingen.

De Raad van Toezicht van Stichting De Akker houdt toezicht op- en adviseert het bestuur. De raad kenmerkt zich door leden met uiteenlopende achtergronden die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan de verdere doorontwikkeling van het onderwijs binnen de stichting. Wegens vertrek van twee leden zoekt Stichting De Akker:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (M/V)

‘vanuit betrokkenheid bijdragen aan doorontwikkeling van de stichting’

Onze nieuwe leden van de Raad van Toezicht treffen een informele setting waar het draait om de doorontwikkeling van de stichting. Je deelt de ambitie om de stap te maken van geformaliseerd naar waardengedreven toezicht zoals beschreven in onze toezichtsvisie en kunt daaraan een bijdrage leveren. Als toezichthouder stel jij je onafhankelijk op, en ben je tegelijk in staat om vanuit betrokkenheid te adviseren.

Onze nieuwe leden voor de Raad van Toezicht:

 • hebben oog voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en passen deze in;
 • zijn besluitvaardig en kunnen goed knopen doorhakken;
 • hebben bij voorkeur een achtergrond in onderwijs óf in personeel en organisatie;
 • gedragen zich conform de Code Goed Bestuur van de PO-raad;
 • zijn christen, herkennen zich in de identiteit van de stichting en dragen hieraan bij.

Gelet op de huidige samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht zoeken wij specifiek een kandidaat die bijdraagt op het gebied van onderwijs en een kandidaat die iets kan toevoegen vanuit kennis van personeelsvraagstukken. Is het profiel herkenbaar, maar heb je nog weinig werk- en/of toezichthoudende ervaring? Ook dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Duur en tijdsbeding: Het betreft een benoeming voor vier jaar. De verwachte tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 6 uur per maand, gekoppeld aan ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar. Naast vier vergaderingen met het CvB en intern overleg betreft het vergaderingen van de werkgevers- of auditcommissie, werkbezoeken en overleg met de GMR en locatiedirecteuren.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 06-13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 24-12-2019 via onze website.


Solliciteer