Nederland 16 - 24 uur Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 145052
Soort werk
 • Kerk en zending
Opleidingsniveau
 • HBO
 • WO
Uur
 • 16 - 24
Datum
 • 11/06/2021
Solliciteren tot
 • 03/07/2021

Trajectbegeleider IZB-Focus (0,4-0,6 FTE)
Het IZB-Focusteam begeleidt en ondersteunt kerkenraden, predikanten en gemeenteleden bij hun  roeping om missionair gemeente te zijn. Daarbij ligt het zwaartepunt niet op het organiseren van  missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, maar op het volgen van  Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een  werkgroep of commissie, maar krijgt de plek die het hoort te hebben: in het hart van de gemeente. Het Focusteam begeleidt kerkenraden en gemeenten in trajecten waarin door bezinning en oefening gewerkt wordt aan deze cultuuromslag. De leden van het Focusteam kunnen voor een deel van hun  tijd worden gedetacheerd in enkele gemeenten en werken daarnaast als team samen aan de ontwikkeling van trainingen, materialen en publicaties die gemeenten in Focustrajecten  ondersteunen en die de visie van IZB- Focus uitdragen. Binnen het Focusteam zijn er drie  aandachtsgebieden: begeleiding, trainingen en materialen. Met het oog op de groei van Focus zijn  we op zoek naar een bevlogen trajectbegeleider (0,4-0,6 FTE)

Wat ga je doen?
Je begeleidt gemeenten in deze missionaire cultuuromslag tijdens een traject van ongeveer twee  jaar. Op basis van je kennis en ervaring ben je breed inzetbaar. Je vervult een belangrijke rol als  inspirator, procesbegeleider en trainer. Je zult worden gedetacheerd in meerdere gemeenten. Je bent een verbindende schakel tussen de  gemeenten en het IZB-Focusteam, waarin de ervaringen samenkomen voor een gezamenlijk  leerproces.

Wie zoeken we? 

 • Je staat als leerling van Jezus Christus in het leven, en je werkt vanuit een biddende afhankelijkheid van Hem;
 • Je hebt een HBO/WO-denkniveau, kennis van, visie op en ervaring in het missionaire werk;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid; je staat graag voor een groep;
 • Je bent in staat om  anderen te inspireren en te enthousiasmeren en mee te nemen in een proces.
 • Dat vraagt  uiteraard goede agogische en communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring in het begeleiden van (cultuur)veranderingsprocessen is van groot belang in deze  functie;
 • Een theologische opleiding is een pré;
 • Je bent lid van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je hebt een  hartelijke verbondenheid met de kernpunten van de gereformeerde traditie en je ervaart het  als een uitdaging om die te actualiseren in het missionaire werk.

Wat bieden we?
Een bijzondere en uitdagende functie waarin je met één been in de lokale gemeente staat, en met het andere in het Focusteam van de IZB. Samen denken we na over urgente vragen waar kerken en christenen in deze tijd mee te maken hebben. Je werkt in een bevlogen team waarin jouw bijdrage er  echt toe doet.

De aanstelling is voor twee jaar met perspectief op een vaste aanstelling. De salariëring is in  overeenstemming met het functieniveau en de ervaring conform schaal 10. Bij de IZB is de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met André Walhout, Hoofd IZB-Focus, telefoonnummer 06-42299904, e- mail h.a.walhout@izb.nl. Je sollicitatie kun je tot 3 juli 2021 sturen naar hrm@izb.nl. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 en 7 juli 2021.


Solliciteer