logo-De-Hoop-ggz.jpg
terug naar vacatures

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (24-36 uur)

  • De Hoop GGZ
  • Dordrecht
  • Geplaatst op: 24-01-2023
  • Reageren vóór: 28-02-2023

 

De functie

Tot het takenpakket van de SPV behoren onder andere:

- Intake-, behandel- en begeleidingsgesprekken voeren

- Multidisciplinair cliëntoverleg

- Verpleegkundig spreekuur waar enkele ochtenden in de week detoxcontroles, ondersteunende contacten, medicatie-uitgifte en substitutiebehandelingen, UC’s en somatische controles plaats vinden

- Crisisinterventie

- Overleg met de interne en externe keten in het kader van de individuele behandeling van je cliënt

Je werkt met een shared caseload, maar geeft ook zelfstandig begeleiding en behandeling. Ervaring met verslaving is gewenst. Wanneer je dit niet hebt, maar je hebt wel de juiste mindset dan gaan wij er van uit dat we je on the job kunnen trainen.

Er zijn geen avond-, weekend- en onregelmatigheidsdiensten.

 

De teams 

We werken op de polikliniek vanuit verschillende behandellijnen, onderverdeeld in verschillende teams, waarbij de hele breedte van de GGZ wordt bediend:

Team 1 richt zicht op de monodisciplinaire setting en meer afgebakende multidisciplinaire inzet met (groeps-) behandeling van onder andere angst- en stemmingsstoornissen en milde persoonlijkheidsproblematiek.

Team 2 biedt zorg aan cliënten met ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, trauma gerelateerde problematiek en angst- en stemmingsproblematiek, ook in combinatie met co morbide verslavingsproblematiek of dubbeldiagnose problematiek (zoals co morbide ADHD en persoonlijkheidsproblematiek). Deze cliënten hebben vaak bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek. Dit kan bestaan uit o.a. problemen in de huisvesting, financiën, werkloosheid of verbroken relaties. Als team ontwikkelen we ons in de forensische schematherapie van dr. Bernstein om dit de leidende taal te laten zijn.

Team 3 is in ontwikkeling naar een meer outreachend team voor cliënten met ernstige verslavingsproblematiek en ernstige psychiatrische problematiek, al dan niet met co morbide verslavingsproblemen. Onze cliënten hebben een grote co morbiditeit van psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen. Dit kan bestaan uit matige zelfzorg, problemen in de huisvesting, financiën, werkloosheid, verbroken relaties. Binnen team 3 gaan we aan de slag met de eerste hulpvraag en meest urgente problemen van de patiënt, zodat diens situatie verbetert. Stap voor stap kunnen we ons hierna gaan richten op de onderliggende psychiatrische problematiek. We omarmen de methode van het herstelgericht werken. Wanneer de cliënt (nog) niet datgene kan of wil doen wat goed voor hem zou zijn, zijn we geduldig om te wachten en te zoeken naar wat al wel mogelijk is. Tegelijkertijd kunnen we ook snel handelen en bijspringen wanneer er een urgente situatie is.

 

Het profiel

- Een christelijke identiteit

- Een persoonlijke verbondenheid met de missie en visie van De Hoop ggz

- Een geldige BIG registratie

- Ervaring met behandeling psychiatrische problematiek

- Bij voorkeur ervaring met behandeling van verslavingsproblematiek

 

Interesse?

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij abitha Jumelet (manager polikliniek). Je kunt een telefonische afspraak maken via Ingrid van Dam, management assistent (i.vandam@dehoop.org). 

 

 

 

 

 

Meer informatie over
De Hoop GGZ