logo-De-Hoop-ggz.jpg
terug naar vacatures

Psychiater polikliniek Dordrecht (24-36 uur)

  • De Hoop GGZ
  • Dordrecht
  • Geplaatst op: 24-01-2023
  • Reageren vóór: 28-02-2023

De ambulante volwassenzorg in Dordrecht krijgt vorm in drie behandelteams en een deeltijdbehandeling. Er wordt behandeling geboden aan cliënten met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of dubbeldiagnose problematiek. Daarnaast hebben deze cliënten vaak bijkomende sociaal-maatschappelijke problematiek. 

 

De teams binnen de polikliniek

Team 1 richt zicht op BGGZ zorg en kortdurende SGGZ (groeps)behandeling van onder andere  angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Team 2 biedt zorg aan cliënten met ernstiger persoonlijkheidsproblematiek, trauma gerelateerde problematiek en angst- en stemmingsproblematiek, ook in combinatie met comorbide verslavingsproblematiek of dubbeldiagnose problematiek (zoals comorbide ADHD en persoonlijkheidsproblematiek).

Team 3 is in ontwikkeling naar een meer outreachtend team voor cliënten met ernstige verslavingsproblematiek en ernstige psychiatrische problematiek (al dan niet met co morbide verslavingsproblemen). Onze cliënten hebben een grote comorbiditeit van psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen. Binnen team 3 gaan we aan de slag met de eerste hulpvraag en meest urgente problemen van de patiënt, zodat diens situatie verbetert. Stap voor stap kunnen we ons hierna richten op de onderliggende psychiatrische problematiek. We omarmen de methode van het herstelgericht werken.

Wij streven in onze hulpverlening naar een zorgvuldige, verzorgde en zorgzame manier van zorgverlening.

 

De functie

Binnen de multidisciplinaire teams heb je de medisch-psychiatrische regieverantwoordelijkheid voor de behandeling en vervul je een coachende rol.

- Je stelt de medisch-psychiatrische indicatie voor behandeling vast.

- Je stelt de indicatie tot medicatiegebruik vast, schrijft medicatie voor en controleert de voortgang.

- Je geeft behandeling aan individuele cliënten.

- Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten binnen De Hoop GGZ.

 - Je geeft, in nauwe samenwerking met je collega-psychiaters, vorm aan het

(regie-)behandelaarschap.

- Je geeft supervisie aan (verslavings)artsen.

- Je neemt deel aan diverse overleggen binnen de teams.

- Je draagt op praktische, coachende en stimulerende wijze psychiatrische inzichten over binnen de teams.

- Je geeft mede invulling aan de verdere professionalisering van de verslavings- en psychiatrische zorg en levert een bijdrage aan het behandelklimaat binnen de teams.

- Vanuit je professionele verantwoordelijkheid signaleer, initieer en schep je voorwaarden voor verbeteringen en innovatie in de zorgverlening.

 

Jouw profiel

- Je hebt een christelijke identiteit.

- Je hebt een persoonlijke verbondenheid met de missie en visie van De Hoop ggz.

- Je hebt een geldige BIG-registratie als arts en de inschrijving als psychiater in het Register van Medisch Specialisten.

- Je bent sociaal vaardig, zowel naar patiënten als naar collega’s.

 

We bieden jou

- Arbeidsvoorwaarden en salaris conform cao ggz

- Vergoeding voor bereikbaarheidsdienst

- Eindejaarsuitkering

 

Interesse?

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij Tabitha Jumelet (manager polikliniek). Je kunt een telefonische afspraak met haar maken via Ingrid van Dam, management assistent (i.vandam@dehoop.org). 

Meer informatie over
De Hoop GGZ