Den Haag 2 - 8 uur Vrijwilligerswerk
Vacaturenummer
  • 111310
Soort werk
  • Zorg
Uur
  • 2 - 8
Datum
  • 29/05/2017
Solliciteren tot
  • 31/12/2018

Stichting De Haven zoekt maatjes!
Zou jij zo’n gelijkwaardig contact willen opbouwen met een (uitgestapte) vrouw?

Veel vrouwen in de prostitutie zouden willen stoppen met dit werk. Dit is een moeilijke beslissing en betekend een grote verandering van hun leven! Vrouwen laten daarmee vaak ook een groot deel van hun sociale netwerk achter zich. Stichting de Haven helpt hen in dit moeilijke traject. Naast maatschappelijke hulp is er het maatje, iemand die de vrouw (of man) wil steunen bij haar keuze om een leven op te bouwen buiten de prostitutie.

Maatje zijn, wat houdt het in?
Van een maatje wordt verwacht dat ze tijd wil vrijmaken om eens per twee weken op te trekken met de vrouw aan wie ze gekoppeld wordt. Juist omdat het maatje (vaak als één van de weinigen) op de hoogte is van het verleden van de ex-prostituee is het contact zo belangrijk. De inhoud van het contact verschilt per koppel, maar betekent vaak dat het maatje initiatief neemt om samen leuke dingen te doen als theedrinken, koken, sporten. Bij andere koppels ligt er meer nadruk op het oefenen van het spreken van de Nederlandse taal door samen naar de bibliotheek te gaan of te oefenen in alledaagse situaties.
Het is niet niks, maatje zijn van een vrouw die in de prostitutie heeft gewerkt. Daarom worden de maatjes toegerust en aangestuurd door een coördinator. Zij ondersteunt jou in je werk als maatje, biedt een luisterend oor en geeft zo nodig advies.

Maatje zijn, iets voor jou?
Fijn als dit vrijwilligerswerk jou aanspreekt!

Nu is het alleen niet eenvoudig om maatje te zijn voor iemand met een prostitutieverleden. Daarom zijn er enkele criteria waaraan je als maatje moet voldoen:
• Leeftijd minimaal 25 jaar;
• stabiel in het leven staan;
• in staat zijn om een gelijkwaardig contact op te bouwen met iemand met een hele andere achtergrond;
• geduld op te kunnen brengen en goed te kunnen luisteren;
• eens per 2 weken een dagdeel vrij te maken;
• beschikbaar voor een periode van minimaal een jaar en leiding te kunnen accepteren;
• het beheersten van de Spaanse taal is een pre;

• Instemming met de grondslag en missie van Stichting de Haven;
• Betrokken christen.

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Stichting de Haven. Dat kan door op dinsdag, woensdag of donderdag te bellen met (070) 3020804 of via een e-mail naar: info@stichtingdehaven.nl. Verdere informatie over onze Stichting kun je vinden op www.stichtingdehaven.nl of www.facebook.com/stichtingdehaven.


Solliciteer