logo_unieabc_kleur-kl.jpg
terug naar vacatures

Inspirerende Docent Theologie

20 uur
 • Unie-ABC
 • Amsterdam
 • Geplaatst op: 10-07-2024
 • Reageren vóór: 01-09-2024

INSPIRERENDE DOCENT THEOLOGIE (0,5 FTE) 

Het Baptisten Seminarium verzorgt de opleiding voor toekomstige leiders/voorgangers in Baptisten- en CAMA-gemeenten, en is in toenemende mate ook een plek van studie en bezinning voor studenten met een evangelische achtergrond. Het is daarnaast een kennis- en expertisecentrum rondom baptistische en evangelische theologie en kerkelijke praktijken. 

De Seminariumopleiding is een aanvullend traject op een hbo of academische theologiestudie, en kan in veel gevallen geïntegreerd daarbinnen plaatsvinden. Het Seminarium is verbonden aan de  Vrije Universiteit en werkt samen met diverse andere opleidingsinstituten. Studeren aan het Seminarium draait om verbinding tussen leer en leven en vindt plaats in een leergemeenschap. Op verschillende manieren zijn daar zo’n 45 studenten, 30 lekenpredikers, 15 promovendi en 10  gastdocenten bij betrokken.

Het Seminarium is op zoek naar een inspirerende docent met een academisch profiel, die integraal onderdeel uit maakt van het team (momenteel 4 docenten en 1 onderzoeker). Je brengt jouw expertise en kwaliteiten in, om gezamenlijk uitvoering te geven aan het werk van het Seminarium, en de beleidslijnen zoals opgetekend in ons Missieplan.  

PRIMAIRE TAKEN 

 • Je bent als docent verantwoordelijk voor enkele vakken, passend bij jouw expertise, die je (meestal) in duo-verband onderwijst. Je geeft de vakken vorm, ontwikkelt en begeleidt ze, en werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. 
 • Je draait mee in het Seminariumteam en de maandelijkse teamvergaderingen. Je bent  aanwezig op integratiedagen (drie keer per jaar), Algemene Ledenvergaderingen van Unie-ABC, en op andere plekken om het Seminarium te vertegenwoordigen. 
 • Passend bij jouw expertise en kwaliteit, ben je betrokken bij de uitvoering van het Missieplan van het Seminarium. Dat kan zijn in onderzoek, studentbegeleiding (stage, mentoraat) of kennisbenutting.

FUNCTIE EISEN 
We zijn op zoek naar iemand die… 

 • inspirerend les kan geven, enthousiasme uitstraalt voor de theologie en dit kan overbrengen via de inhoud.  
 • zich verwant weet met een baptistische manier van theologie doen, en wil meedenken en bijdragen om die manier van theologiseren verder te ontwikkelen. 
 • in het bezit is van een masteropleiding theologie, bij voorkeur gepromoveerd. Je bent breed geïnteresseerd in de theologie, maar hebt ook je eigen specialisme. 
 • een zelfstandige professional is, die betrouwbaar is en verantwoordelijkheid durft te dragen. Goede digitale skills en Engelse taalvaardigheid worden verondersteld.
 • actief betrokken is bij een kerkelijke gemeente; bij voorkeur is dit een Unie-ABC gemeente, ten minste vragen we om intrinsieke verbondenheid met een evangelische/baptistische geloofsbeleving.
 • beschikbaar is om op vrijdagen – onze primaire lesdag - in Amsterdam te zijn. Voor de  rest van de week zijn flexibele werkafspraken mogelijk. 

Gezien de samenstelling van het team, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.

WAT BIEDEN WE?  
Het Seminarium biedt je allereerst een inspirerende plek waarin je bezig bent met relevante theologie-beoefening. Er is ruimte om te kijken naar groei als docent onderwijs of richting  onderzoek, passend bij je gaven en talenten. We bieden je een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling. Inschaling vindt plaats op basis van de salarisadviezen voorgangers, en op basis van je ervaring.  

REAGEREN / HEB JE INTERESSE IN DEZE VACATURE?  
Heb je interesse in deze vacature, dan kun je dit kenbaar maken door uiterlijk 1 september een motivatiebrief met cv te sturen aan Hans Riphagen, rector van het Seminarium  (hans.riphagen@baptisten.nl, 06-33186651). Ook voor vragen over de functie kun je bij hem terecht (i.v.m. de vakantieperiode kan dat tot 13 juli en daarna weer vanaf 20 augustus). De sollicitatiegesprekken worden op dinsdag 10 september gehouden in het Baptist House, Postjesweg 150 in Amsterdam.

 

Meer informatie over
Unie-ABC