logoFil 2018-5cm.jpg
terug naar vacatures

Filadelfia Zending zoekt bestuursleden

1 - 4 uur
  • Filadelfia Zending
  • Geplaatst op: 26-05-2023

Wie zijn we

Filadelfia Zending is een organisatie die evangelisten en zendingswerkers terzijde staat en ondersteunt op allerlei vlak zodat ze optimaal toekomen aan het werk dat ze mogen doen. Zij doet dit door een actieve plaats in te nemen in de samenwerking met de zendeling en het Thuis Front Team (TFT). De ondersteuning kan bestaan uit advisering over verzekeringen, de organisatie van een TFT, de regeling van de financiën, een vraagbaak te zijn op allerlei gebied, en mee te denken in bepaalde (problematische) situaties. Ook wordt regelmatig een bezoek ter plaatse gebracht om op die manier nog beter aan te kunnen sluiten bij de werksituatie van de zendeling.  We doen dit alles met een christelijk perspectief. Ons principe is: Bijbelgetrouwe geloofsverkondiging in woord en daad. Onze visie hierbij is: zending doen we met elkaar.

Filadelfia Zending is afhankelijk van donateurs en sympathisanten. Het hebben van een enthousiaste achterban is de basis voor de ondersteuning van de verschillende werkers en hun projecten.

 

We kennen op dit moment werkers die werkzaam zijn in Nederland, maar ook op diverse andere plaatsen op de wereld. Filadelfia Zending is al meer dan 50 jaar op dit gebied actief.

 

Het bestuur bestaat uit 7 personen. Naast het bestuur maken we gebruik van een aantal vrijwilligers.

Bezoek onze website https://www.filadelfia-zending.nl/ om een beter beeld te krijgen van wie Filadelfia Zending is en wat ze doet.

 

Vacature

We zijn op zoek naar een of meerdere bestuursleden.

Omvang van deze taak: het bestuur vergadert elke 2 maanden op locatie en daarnaast is er de overige maanden een digitaal overleg. In de tussentijd zal tijd besteed dienen te worden aan uitwerking van bepaalde activiteiten. De tijd die hiervoor nodig is kan van maand tot maand verschillen. De verschillende taken die er zijn worden in overleg tussen de bestuursleden en vrijwilligers verdeeld.

Het gaat om een vrijwilligersfunctie waarvoor geen salaris wordt betaald.

 

Wat we bieden

Je draait mee in een enthousiast team van bestuursleden en vrijwilligers. Je bent eerste contactpersoon van een of enkele zendelingen waardoor je nauw betrokken bent bij het werk dat ze doen. Je mag op die manier een stukje meewerken aan de roeping het evangelie te verspreiden.

Op geregelde tijden wordt een ontmoetingsdag georganiseerd met het bestuur, de vrijwilligers en de zendelingen die op dat moment aanwezig kunnen zijn. Naast een functioneel onderdeel staat ontspanning en gezelligheid voorop. 

We kennen een onkostenvergoedingsregeling die die voorziet in het vergoeden van kosten die t.b.v. Filadelfia Zending zijn gemaakt en er zijn fiscale mogelijkheden tot aftrek van gemaakte onkosten.

 

Het profiel van een bestuurder

De (aspirant) bestuurder voelt zich vertegenwoordiger van de Stichting en heeft passie voor zending- en ontwikkelingswerk. De bestuurder heeft ook een aantal specifieke taken binnen het bestuur en is bovenal een teamplayer.

 

Meer informatie over
Filadelfia Zending