Scherpenzeel Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 144258
Soort werk
 • Onderwijs
Opleidingsniveau
 • HBO
Datum
 • 03/05/2021
Solliciteren tot
 • 25/05/2021

CBS Korenmaat is een vooruitstrevende, christelijke school waar we kindgericht onderwijs bieden aan 320 leerlingen. We zijn gevestigd in een schitterend, ruim opgezet gebouw, met daarbij een uitdagend speelplein. Vanuit een heldere onderwijskundige visie richten we ons op het leren leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de brede ontwikkeling van ieder kind. Daartoe maken we o.a. gebruik van IPC en de Kanjertraining. We beschikken over moderne digitale middelen en zetten in op groepsoverstijgend werken. Zo sluiten we aan bij de leefwereld van de kinderen en helpen we ze om zelf verantwoording te nemen voor hun eigen leerproces.

VPCO De Viermaster is een jonge en dynamische vereniging en heeft sinds 1 augustus 2006 acht basisscholen onder haar beheer met ongeveer 170 leerkrachten en 1700 kinderen. De scholen van De Viermaster rusten kinderen toe met kennis, vaardigheden en geloof.

Wegens vertrek van de huidige directeur zoeken wij voor CBS Korenmaat per 01-08 een:

Directeur
(m/v) 0.8 – 1.0 fte
‘Een echte verbinder die de samenwerking tussen alle betrokkenen stimuleert’

Profiel
Er zijn in de afgelopen jaren mooie ontwikkelingen in gang gezet. Als onze nieuwe directeur help jij ons bij het borgen en doorontwikkelen hiervan. Vanzelfsprekend zorg je er samen met ons voor dat de opbrengsten op peil zijn. Als team willen we onder jouw leiding, doorgroeien naar een lerende organisatie. Jij erkent de verschillen, bevordert de eenheid en benut de diverse kwaliteiten. Ook zie jij kansen om onze school zo te profileren in de omgeving dat we écht laten zien wat we in huis hebben!

Verder zoeken we een directeur die:

 • doortastend leiding geeft en knopen kan doorhakken als de situatie hierom vraagt;
 • zich herkent in de persoonskenmerken ambitieus, betrouwbaar en innovatief;
 • verbindend te werk gaat en een klimaat schept waarin kinderen, ouders en team zich gewaardeerd en gekend voelen;
 • over sterke communicatieve vaardigheden beschikt;
 • empathisch betrokken tussen het team staat, maar ook erboven als het nodig is;
 • meelevend christen is en betrokkenen met verschillende achtergronden verbindt;
 • over leidinggevende ervaring beschikt en een relevant diploma heeft.

Wij bieden:

 • een prachtige school voorzien van alle moderne middelen;
 • een gedreven team met hart voor de kinderen en veel kennis en kunde;
 • een betrokken oudergeleding die graag een helpende hand biedt;
 • sparring en ondersteuning vanuit het bovenschools verband;
 • salariëring volgens cao po.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie over de school op www.cbskorenmaat.nl en www.vpcodeviermaster.nl. Heb je naar aanleiding van deze oproep vragen of interesse bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink (adviseur werving) op 06 – 40138451. Reageren is mogelijk t/m 24 mei via onze website. Voorgesprekken vinden plaats in week 22, gesprekken met de BAC volgen in week 23 en 24.


Solliciteer