Directeur-bestuurder met hart en visie voor zending GZB
Driebergen-Rijsenburg 36 uur Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 130944
Soort werk
 • Kerk en zending
Opleidingsniveau
 • WO
Uur
 • 36
Datum
 • 13/02/2020
Solliciteren tot
 • 28/02/2020

De GZB zoekt een directeur-bestuurder met hart en visie voor zending

 

De GZB is een zendingsorganisatie die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus. Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. De GZB heeft meer dan 50 werkers uitgezonden en werkt daarbij veelal programmatisch samen met lokale partnerkerken. Uitgezonden medewerkers zijn vooral betrokken bij theologisch onderwijs en het versterken van de diaconale en missionaire roeping van de gemeente door middel van toerustings- en leiderschapscursussen. Daarnaast is de GZB betrokken bij noodhulp en wordt soms steun verleend aan maatschappelijke activiteiten van partnerkerken, zoals medisch werk.

 

Karakter van de GZB

De GZB is een vereniging met ruim 27.000 leden, voornamelijk afkomstig uit hervormd-gereformeerde gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De GZB wil deze gemeenten ondersteunen bij hun missionaire roeping. De GZB bereidt een overgang voor naar een Raad van Toezicht en is daarom op zoek naar een directeur-bestuurder. Het Bestuur/de Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven personen die toezicht houden op de organisatie.

Op het GZB-kantoor in Driebergen werken enkele tientallen medewerkers (21 fte) en een aantal vrijwilligers. De GZB onderhoudt contact met kerkenraden, diaconieën en zendingscommissies van gemeenten en thuisfrontcommissies van zendingswerkers. Kenmerkend voor de GZB is de verbinding met kerken wereldwijd en de uitzending van zendingswerkers.

Het inspireren en verbinden van alle betrokkenen is een belangrijke opdracht van de directeur-bestuurder.

 

Profiel

De directeur-bestuurder…

 • is een belangrijke schakel tussen het Bestuur/de Raad van Toezicht en de werkorganisatie.
 • neemt het voortouw in visievorming en de ontwikkeling van strategisch beleid.
 • geeft samen met het managementteam leiding aan de werkorganisatie, die zich inzet om – samen met partners wereldwijd – zendingswerkers te begeleiden, programma’s te ontwikkelen en projecten te ondersteunen en de gemeenten in Nederland bij het werk te betrekken.
 • is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de benoeming van nieuwe zendingswerkers.
  draagt de verantwoordelijkheid voor het adequaat uitvoeren en versterken van het veiligheidsbeleid van de GZB.
 • vertegenwoordigt de GZB in het bredere (kerkelijke) netwerk waarbinnen de GZB functioneert.

 

Functie-eisen

Van de directeur-bestuurder verwachten wij dat hij/zij…

 • enthousiast is voor zending en liefde heeft voor de wereldwijde kerk.
 • lid is van de Protestantse Kerk en meeleeft met één van de met de GZB verbonden gemeenten.
 • de doelstellingen en het beleid van de GZB van harte ondersteunt.
 • bij voorkeur buitenlandse of binnenlandse zendingservaring heeft.
 • een breed vertrouwen geniet binnen de gemeenten die de GZB steunen of in staat is om dat te verwerven.
 • aantoonbare theologische/missiologische kennis en belangstelling heeft.
 • een academisch werk- en denkniveau heeft.
 • bereid is om regelmatig te reizen naar (nieuwe) werkgebieden van de GZB.
 • een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Engelse taal heeft.

 

Kerncompetenties

 • Visionair en strategische denken met oog voor relevante interne en externe ontwikkelingen.
 • Leidinggeven aan de verdere ontwikkeling van de GZB door strategie in beleid te vertalen en het vermogen om samen met het managementteam de vertaalslag naar de praktijk van het werk van de GZB te maken.
 • Aantoonbare managementkwaliteiten, effectief leidinggeven, organiseren en delegeren vanuit een dienende houding.
 • Teambuilder die de medewerkers in binnen- en buitenland kan verbinden met de missie van de GZB.
 • Communicatief vaardig en in staat mede het beeld van de GZB te bepalen.
 • Empathisch en persoonlijk betrokken bij mensen, het vermogen om mensen te stimuleren en te motiveren. In het verlengde hiervan ook pastorale bekwaamheden.

 

Wat bieden wij?

 • De GZB biedt een mooie functie waarin u direct kunt bijdragen aan de missie van de GZB: het wereldwijd bereiken van mensen met het Evangelie.
 • Een betrokken en deskundig team van mensen met hart voor zending.
 • Een fulltime functie op basis van een 36-urige werkweek.
 • Het basissalaris is conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk, schaal 13, afhankelijk van leeftijd en werkervaring.
 • Het werk wordt vanuit het GZB-kantoor in Driebergen uitgevoerd.

 

Functie-informatie

Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met ds. Jan Ouwehand (directeur), 0343-512444, 06-41521037 of jouwehand@gzb.nl en/of Arnold Heij RA (voorzitter wervingscommissie), 06-21251738, arnold.heij@solconmail.nl.

 

Interesse?

We nodigen u van harte uit om te solliciteren. Uw motivatie met CV kunt u tot uiterlijk 28 februari 2020 sturen naar Harriët Ritman, hritman@gzb.nl (afdeling HRM). Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De gesprekken zullen plaatsvinden op 10 en/of 12 maart 2020.


Solliciteer