Amersfoort 20 - 32 uur Betaalde banen
Vacaturenummer
 • 126653
Soort werk
 • Kerk en zending
 • Overig
Opleidingsniveau
 • HBO
 • WO
Uur
 • 20 - 32
Datum
 • 07/10/2019
Solliciteren tot
 • 25/10/2019

Functie: coördinator IZB-Focus verkenningstrajecten (0,5-0,8 fte / Salarisschaal: 10)

Context
Het IZB-Focusteam begeleidt en ondersteunt gemeenten in het nadenken over en vorm geven aan missionair gemeente-zijn. Daarbij wordt gewerkt vanuit een nieuwe benadering, waarbij de focus verschuift van het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente. Het Focusteam begeleidt kerkenraden en gemeenten in trajecten waarin gewerkt wordt aan deze cultuuromslag. Het team wordt aangestuurd door het hoofd IZB-Focus en de team manager en ondersteund door het team secretariaat. Vanwege het vertrek van de huidige coördinator van de voortrajecten en de groei van Focus zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker voor 18-28,8 uur per week (0,5-0,8  fte).

Het volgen van een tweejarig Focustraject is voor de deelnemende gemeenten een intensief en strategisch proces. Het is daarom van groot belang dat de keuze hiervoor bewust wordt gemaakt.  Om die reden wordt eerst een verkenningstraject gedaan met predikant en kerkenraad, waarin ook de gemeenteleden worden betrokken door een digitale FocusScan en een gemeenteavond. Tijdens het verkenningstraject wordt een analyse gemaakt van plaatselijke situatie en bekeken hoe het Focustraject hierbij kan aansluiten.  De Coördinator Verkenningstrajecten is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de voortrajecten. De komende jaren willen we het verkenningstraject ook verder ontwikkelen en breder inzetten als een eigenstandig missionair bewustwordingstraject voor kerkenraden.

Verantwoordelijkheidsgebieden en taken

 • Aanspreekpunt zijn voor aanvragen vanuit gemeenten over Focustrajecten. 
 • Gemeenten werven die een Focustraject willen volgen.
 • Oriënterende en verdiepende gesprekken met kerkenraden voeren.
 • Voortrajecten coördineren en per gemeente op maat maken.
 • Gemeenteavond met uitslagen van de FocusScan organiseren en presenteren. 
 • Rapportages naar aanleiding van de FocusScan schrijven en bespreken met de kerkenraad.
 • Na besluitvorming de opstartfase van het Focustraject in gang zetten.
 • Het Focus verkenningstraject verder ontwikkelen.
 • Als procesbegeleider en inspirator focustrajecten begeleiden in gemeenten.
 • Kerkenraden en gemeenten helpen om vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus en de navolging van Hem  handen en voeten te geven aan missionair gemeente-zijn.
 • Het in het kader van een Focustraject verzorgen van trainingen voor gemeenteleden en het trainen van lokale mensen om deze cursussen te geven.

Functie-eisen
De coördinator van de IZB-Focusvoortrajecten:

 • staat als  leerling en volgeling van Jezus Christus in het leven, en werkt vanuit een biddende afhankelijkheid van Hem.
 • leeft actief mee en is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, of bereid dit te worden.
 • kent de structuren van de kerk van binnenuit.  Kerkenraadservaring is een pré.
 • heeft kennis van en visie op het missionaire werk en is ondernemend ingesteld.
 • kan zowel schriftelijk als mondeling goed communiceren
 • is in staat om een luisterende en analytische houding te combineren met het overtuigend uitdragen van de visie achter Focus
 • weet de goede toon te vinden in communicatie met verschillende modaliteiten binnen de kerk.
 • heeft goede digitale vaardigheden.
 • werkt graag samen in een team.
 • is bereid om in het kerkelijk seizoen meerdere avonden per week in het land te werken.
 • heeft HBO/WO denkniveau.

Wat bieden we?
De aanstelling is voor een jaar met perspectief op een vaste aanstelling. De salariëring is in overeenstemming met het functieniveau en de ervaring. Bij de IZB is de arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Jan-Maarten Goedhart, Hoofd IZB-Focus, telefoonnummer 06-44397169, e- mail njm.goedhart@izb.nl . Je sollicitatie kun je tot 25 oktober 2019 sturen naar hrm@izb.nl. De eerste ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op woensdagmiddag 30 oktober 2019.

 


Solliciteer