Symposium Geloof en zingeving in de verslavingszorg

symposium

De Hoop organiseert op 27 september 2018 samen met het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG) het symposium ‘Geloof en zingeving in de verslavingszorg’. 

Aandacht voor zingeving is essentieel in de verslavingszorg. In de wetenschappelijke literatuur wordt hier regelmatig op gewezen. Waarom zou je het hele proces van afkicken ingaan, als je niet weet of je leven zin heeft of waarvoor je het doet?

Onderzoeksresultaten
Tijdens het symposium worden resultaten gepresenteerd en besproken van nationaal en internationaal onderzoek. Er komen recente wetenschappelijke inzichten aan bod over de rol van zingeving en geloof bij verslaving en daarnaast over het welbevinden van verslaafde cliënten en het behandelresultaat.

Zorgpraktijk
Centrale vraag is hoe we deze wetenschappelijke inzichten kunnen doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is er nadrukkelijk aandacht voor de implicaties voor zorgvisie en concrete interventies. Er zijn lezingen van drs. Jan Teerds, dr. Brian Ostafin, drs. Marjolein Boomsma, drs. Wilco Sliedrecht en drs. Henk Jan Seesink. Het complete programma vindt u hier.

Het symposium begint om 16.00 uur en de avondmaaltijd is bij de prijs inbegrepen. Studenten krijgen korting. Locatie: De Hoop Dordrecht.

Aanmelden voor het symposium bij het KICG.

Bron: De Hoop/KICG