Jongerenwerk Ontmoeting op Goeree-Overflakkee

Drank en drugs maken veel kapot. Verslaving gaat niet vanzelf over. Jongerencoach Gerwin van Ontmoeting op Goeree-Overflakkee zoekt jongeren op en probeert een relatie met hen op te bouwen. Vanuit daar zoeken ze samen naar passende hulp.

Om het werk van Ontmoeting meer bekendheid te geven, is een film ontwikkeld. Bekijk deze hieronder.
Meer informatie over het werk op Goeree-Overflakkee is te vinden op www.ontmoeting.org/goeree of www.veldwerkgoereeoverflakkee.nl.

Tekst en video: Ontmoeting
Foto: Werkgroep Veldwerk goeree-overflakkee

Hoe staat het met de Bijbel in Nederland?

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die dit najaar verschijnt.

Het is ook de titel van een symposium op 1 december. Initiatiefnemers van zowel de bundel als het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland.

De Bundel De Bijbel in Nederland
De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Dat bevestigde het belang van de Bijbel als grondslag van kerk en cultuur in ons land. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten dan twintig jaar geleden. Voor de Protestantse Kerk is dat reden om bijbelgebruik en bijbelbeleving echt op de agenda te zetten. In de bundel De Bijbel in Nederland geven 16 deskundigen van allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Herman van Wijngaarden, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. Daarnaast reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én buiten de kerk. ‘De auteurs maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat dit weer vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten spreken.’

Symposium De Bijbel in Nederland
Het symposium De Bijbel in Nederland is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema. Sprekers zijn VU-hoogleraar Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), de Amsterdamse predikant Bas van der Graaf (‘De Bijbel in het leven van jonge Amsterdammers’) en Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium vindt plaats op zaterdag 1 december van 10.30-16.30 uur in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht. Bij de prijs is een exemplaar van het boek inbegrepen.

Informatie over en aanmelding voor het symposium

De Hoop en Chris en Voorkom! gaan samenwerken

De Hoop ggz en Chris en Voorkom! gaan samenwerken om elkaar op het gebied van de zorgketen en kennis te versterken, zo maken beide partijen bekend. De overeenkomst is gesloten voor vier jaar en gaat per 4 oktober in.

Beide organisaties gaan samenwerken door het op elkaar aansluiten van de zorgketen, door het samen participeren in concreet aanbod, door het benutten van elkaars kennis, door het gezamenlijk mobiliseren van de achterban en gezamenlijk optrekken in subsidie- en aanbestedingstrajecten richting gemeenten en jeugdzorgregio’s. Een belangrijk punt voor de samenwerking is het feit dat beide organisaties hun grondslag vinden in de christelijke identiteit. Daarnaast liggen hun activiteiten op het gebied van zorg voor jeugd.

Stageplaatsen
Voor het versterken van elkaar op verschillende gebieden stelt Chris en Voorkom! stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de interne opleidingsschool voor ervaringsdeskundigheid van De Hoop ggz. Daarnaast onderzoeken beide organisaties de mogelijkheden om gebruik te maken van de expertise van Chris Chat en Connect voor de ontwikkeling van eHealth bij de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) bij De Hoop ggz. Ook willen de partijen samen optrekken richting de gezamenlijke achterban die vanuit zijn christelijke identiteit opkomt voor kwetsbare kinderen en jongeren: in gebed, actie, vrijwilligerswerk en financiële giften. De organisaties richten zich hierbij op de jeugd.

In ieders belang
“We zijn ervan overtuigd dat wij elkaar echt kunnen versterken en dat een nauwe samenwerking in ieders belang is,” aldus André Jongepier, interim-directeur van Stichting Chris en Voorkom! “We geloven in samenwerken om onze doelgroepen beter te kunnen bedienen.” Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz, voegt daaraan toe: “Als organisaties vullen we samen in wat Gods Woord zegt dat we mogen doen voor de ander. God schakelt onvolmaakte mensen in voor Zijn volmaakte plan.”

Bron: De Hoop

Workshop Inspire bible journaling

Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert samen met het bible journaling team van By Kris (Kris Bossenbroek) dit najaar een serie workshops Inspire bible journaling. Altijd eens willen proberen om creatief met de bijbel aan de slag te gaan? Dan is deze workshop echt wat voor jou!

Tijdens de workshop ga je met de Inspire Bible (of voor wie wil de Schrijfbijbel) aan de slag. We gaan werken met aquarelverf (ook wel watercolor genoemd), aquarelpotlood, kleurpotlood, fineliners en Gelatos. Alle benodigde materialen zijn aanwezig.

Voor wie?
Iedereen die creatief aan de slag wil gaan met de Bijbel. Of je nu voor het eerst of al vaker eens geschilderd of gehandletterd hebt. Het leuke aan de Inspire Bible is dat er al 400 geïllustreerde Engelse bijbelteksten in staan. Die kan je inkleuren, of je kunt hele nieuwe illustraties maken.

Team
Een deel van het team van Kris Bossenbroek staat klaar om jullie te ontvangen en te inspireren. Ze hebben allemaal ruime ervaring in het bible journalen.

Locaties
De workshops vinden gedurende de maand oktober plaats in Bennekom, Middelburg, Drachten, Dordrecht en Best. Je krijgt een 2-urige workshop inclusief bijbel voor slechts € 45,-. Je kunt kiezen uit de net verschenen Inspire Bijbel of de nieuwste editie van de Schrijfbijbel (bonded leather).  De bijbel nemen we voor je mee naar de workshop. Heb je al een bijbel, dan kan je ook komen en kost de workshop € 30,-.

Meld je hier aan. Tip: neem vriendinnen mee. Minimaal aantal deelnemers is 20 personen.

De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone

Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de 850.000 sprekers van het Kono.

Als Sierra Leone de afgelopen jaren in het nieuws kwam, was dat meestal vanwege oorlog of de ebola-epidemie. Gelukkig zijn nu vrediger tijden aangebroken. Eindelijk kunnen de bewoners hun land weer opbouwen en hun trauma’s verwerken. Christenen hebben daarbij houvast aan de Bijbel.

Alleen het Nieuwe Testament
Maar de sprekers van het Kono, een regionale taal in het oostelijke heuvelgebied, kunnen alleen het Nieuwe Testament in hun eigen taal lezen. Een groot gemis! Juist verhalen over bijvoorbeeld Abraham, Mozes en David hebben veel te bieden: met hulp van God hielden zij immers vol, ook in moeilijke tijden.

Help mee
Met uw steun wil het NBG hen graag helpen een volledige Bijbel in hun eigen taal te krijgen. Helpt u mee met een financiële bijdrage, zodat zij de vertaling kunnen afmaken?

Steun dit project
Voor meer informatie, gaat u naar bijbelgenootschap.nl/sierraleone

Helpt de kerk bij mijn werk?

Maarten Pijnacker Hordijk (64) is de motor achter de werkgroep ‘Christen-zijn op je werk‘, waarin onder meer de organisaties Bedrijfsgebed, CBMC en christennetwerk|gmv participeren. Hij schreef deze column over de relatie tussen kerk en werk. 

Helpt de kerk bij mijn werk?
Nou nee, eigenlijk niet… Er wordt natuurlijk wel eens wat gezegd over ‘zout’ en ‘licht’ zijn, maar ja, wat kan ik daarmee? Het feit dat ik wel 1600 uur per jaar met m’n werk bezig ben, wie interesseert dat in de kerk eigenlijk? Daar zijn ze bezig met ‘geestelijke’ zaken en de bijbel en zo, maar ja, wat heeft dat met mijn dagelijkse bezigheden te maken? Trouwens, zou ik het eigenlijk wel anders willen? Het is eigenlijk wel prima zo, die twee gescheiden werelden van zondag en maandag.

Maar toch knaagt het… Als God er dan is voor je hele leven, dan hoort daar toch ook je werk bij? Hoe zou Hij dat dan zien? Ik doe mijn werk zo goed mogelijk, zou dat voor Hem genoeg zijn? Zou het Hem iets interesseren, of zou het Hem niks uitmaken wat ik doe? En waar je werkt, zou dat van belang zijn? Bij een christelijk bedrijf of zo? Maar dat kan natuurlijk niet, we kunnen niet allemaal bij de EO gaan werken. Of zelf een christelijk bedrijf oprichten. Maar hoe dan wel?

Lees verder bij Centrum voor Geloof en Werk

Speciaal materiaal NBG voor Bijbelzondag 2018

Op zondag 28 oktober is het Bijbelzondag. Samen met kerken in Nederland en Vlaanderen wil het NBG deze dag extra stilstaan bij de Bijbel. Viert u het mee?

Dit jaar is het thema ‘Met andere ogen’. Het NBG wil mensen uitnodigen om op Bijbelzondag eens op een andere manier naar de Bijbel te kijken. In een bijbelverhaal zit namelijk meer dan je op het eerste gezicht ziet.

Speciaal materiaal
Om Bijbelzondag met uw gemeente te vieren, heeft het NBG speciaal materiaal ontwikkeld. Vanaf nu zijn deze materialen te bestellen via het formulier op de website.

En op deze pagina kunt u ook extra materiaal downloaden.

Symposium Geloof en zingeving in de verslavingszorg

De Hoop organiseert op 27 september 2018 samen met het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG) het symposium ‘Geloof en zingeving in de verslavingszorg’. 

Aandacht voor zingeving is essentieel in de verslavingszorg. In de wetenschappelijke literatuur wordt hier regelmatig op gewezen. Waarom zou je het hele proces van afkicken ingaan, als je niet weet of je leven zin heeft of waarvoor je het doet?

Onderzoeksresultaten
Tijdens het symposium worden resultaten gepresenteerd en besproken van nationaal en internationaal onderzoek. Er komen recente wetenschappelijke inzichten aan bod over de rol van zingeving en geloof bij verslaving en daarnaast over het welbevinden van verslaafde cliënten en het behandelresultaat.

Zorgpraktijk
Centrale vraag is hoe we deze wetenschappelijke inzichten kunnen doorvertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk. Daarom is er nadrukkelijk aandacht voor de implicaties voor zorgvisie en concrete interventies. Er zijn lezingen van drs. Jan Teerds, dr. Brian Ostafin, drs. Marjolein Boomsma, drs. Wilco Sliedrecht en drs. Henk Jan Seesink. Het complete programma vindt u hier.

Het symposium begint om 16.00 uur en de avondmaaltijd is bij de prijs inbegrepen. Studenten krijgen korting. Locatie: De Hoop Dordrecht.

Aanmelden voor het symposium bij het KICG.

Bron: De Hoop/KICG

Megabijbel op Deventer Boekenmarkt

In een metershoge megabijbel kunnen bezoekers van de Deventer Boekenmarkt op 5 augustus de Bijbel ‘beleven’. Deze enorme Bijbel hoort bij de manifestatie ‘Boek der Boeken’ van het NBG en de Protestantse Kerk Deventer. De manifestatie start om 10.00 uur met een viering in de Grote- of Lebuïnuskerk.

De viering schenkt onder meer aandacht aan het jubileumjaar 2018. Precies 1250 jaar geleden bracht zendeling Lebuïnus de Bijbel voor het eerst naar Salland en Deventer. Daarom houdt de Overijsselse provinciedichter en Deventer verhalenverteller Boudewijn Betsema tijdens de viering een ‘Lebuïnusmonoloog’.

De Bijbel ervaren
Na de viering is de Bijbel te ervaren in een vier meter hoge Bijbel Dichtbij. Wie deze Bijbel binnenwandelt, kan via een audiotour van enkele minuten kennismaken met het bijzondere boek de Bijbel. Het Nederlands Bijbelgenootschap – eigenaar van deze megabijbel – geeft bij zijn stand gratis het boekje De Bijbel in één uur weg.
Naast de megabijbel is er voor jong en oud nog van alles te beleven. Er worden oude en nieuwe bijbels en andere boeken verkocht, een kunstenaar geeft een diavoorstelling, de kerktoren is te beklimmen en voor kinderen is er een creatieve kinderhoek.

Boekenmarktconcert
Om 14.00 uur en 15.30 uur wordt alles een half uurtje stil gelegd voor het Boekenmarktconcert. Jan Pieterszoon Sweelinck, die gedoopt is in de Lebuïnuskerk, staat centraal in een verrassend programma met werken van Sweelinck en zijn tijdgenoten door het Uriëlconsort, luitenist Michiel Niessen, Anneke Smeets. Daarbij bespeelt organiste Kirstin Gramlich het grote Holtgräve-orgel. De muziek wordt omlijst met sprankelende poëzie uit de 16de en 17de eeuw.
De Deventer Boekenmarkt is de grootste van Europa en trok vorig jaar zo’n 130.000 bezoekers.

Het programma van de manifestatie kunt u hier bekijken:
NBG poster Deventer Boekenmarkt 2018

Bron: NBG

Werken tijdens hitte

Het is al weken warm en droog. Deze week lopen de temperaturen nog meer op. Werken tijdens grote hitte kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Wat moet je doen als je werkt?

Op de bouwplaats heb je te maken met andere risico’s dan wanneer je op kantoor zit, in de zorg werkt of buschauffeur bent. Wat het beste advies is bij werken met warm weer, hangt dus af van je werksituatie.

Door de komst van aanhoudend warm weer is het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) roept mensen op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen.

Het CGMV raadt aan om ook te letten op je collega’s op je werkplek.

Belangrijke tips:
Blijf drinken.
Zorg voor ventilatie en verkoeling. Let er ook op dat je gerust een vestje of jasje kunt gebruiken als je op een koel kantoor werkt. Let op bij al te grote temperatuurwisselingen.

Als je buiten werkt:
Smeer je in.
Bedek je huid.
Pauzeer in koele ruimtes.
Verlaag het werktempo en de werkintensiteit.
Als je in de zon werkt, is vooral het risico op huidkanker groot. Maar ook een hitteslag of zonnesteek zijn risico’s. Probeer je werkplanning zo aan te passen dat je de zon tussen 12.00 en 15.00 vermijdt.
Draag een pet of helm die ook je nek bedekt.
Smeer je om de twee uur in met een zonnebrandmiddel van minimaal factor 20. Smeer vaker als je veel transpireert.

Nog meer weten? Hier de Arbo-regels en andere tips bij werken tijdens hitte.

Bron: CGMV