Rol werkgever en werknemer bij privéproblemen verschilt

Werk en privé raken steeds meer met elkaar verweven. Dit blijkt hoe werkgevers hun rol op zich nemen wanneer een medewerker privéproblemen heeft, zoals bijvoorbeeld bij familie-, gezins- of huisdier gerelateerde uitdagingen.

Meer dan de helft van de bestuurders (59%) vindt dat een leidinggevende een rol moet spelen wanneer medewerkers privéproblemen hebben. Medewerkers zien deze rol voor de werkgever in veel mindere mate. 78 procent vindt het zijn eigen verantwoordelijkheid en wil niet dat de werkgever zich met zijn privésituatie bemoeit. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Reat.

Rol voor werkgever
De medewerker vindt het wel prettig wanneer een werkgever signaleert dat er werk gerelateerde klachten zijn. Driekwart van de medewerkers (76%) wil dat de werkgever zich wel degelijk bekommert over hem als hij stress op de werkvloer ervaart. Ook wanneer de werk-privé balans ver te zoeken is, geeft tweederde van de medewerkers (68%) aan dat dit tevens een (gedeelde) verantwoordelijkheid is van de werkgever.

“Medewerkers nemen vaak hun werk mee naar huis, maar nemen thuis ook mee naar hun werk. Dat is het gevolg van de digitale maatschappij waarin we leven. Het stressniveau neemt toe naarmate er privé zaken spelen waar de werkgever geen invloed op heeft. Dit heeft ook effect op het functioneren van medewerkers op kantoor.” Aldus HR directeur Marco Winkel.

Hij vervolgt: “Wanneer een werkgever hiervan niet op de hoogte is en alleen ziet dat zijn prestaties achteruit gaan, kan dat vervelende gevolgen hebben voor de medewerker. Het is daarom belangrijk om je als medewerker in sommige gevallen kwetsbaar op te stellen en te vertellen dat de prestaties momenteel vanwege privéproblemen achter kunnen blijven. Negen van de tien keer is het een tijdelijke situatie en kan de werkgever hier begrip voor tonen en wellicht aangeven dat het verstandiger is om rustiger aan te doen.”

Bron: Benchmarkonderzoek van Raet | Foto: Anemone123 – Pixabay

De koning op de werkvloer

Een vriend van mij had het voorrecht om koning Willem-Alexander te ontmoeten in het bedrijf waar hij werkt. Hij sprak vijf minuten met de koning om uit te leggen hoe zijn organisatie innoveert en business bedrijft. Een bijzondere ontmoeting; de Koning op zijn werkvloer.

Tegelijkertijd bedenk ik me dat de ‘Koning der Koningen’ dagelijks bij mij op de werkvloer is. Elke dag kijkt hij over mijn schouder mee. Hoe benader ik klanten? Hoe reageer ik op negatieve feedback? Hoe reageer ik op een voorstel om zwart wat bij te beunen? In hoeverre gedraag ik me als christen tijdens mijn werktijd?

Elkaar goed kennen
M’n vriend zei dat het best gek was om de Koning in het echt te ontmoeten. Je kent hem van plaatjes, de televisie en artikelen. Van een afstand. Tijdens het bezoek was Willem-Alexander ‘heel relaxt’ en was hij oprecht geïnteresseerd. “Ik kreeg het idee dat we elkaar al jaren kenden.”   

Wat wel en niet
Wat zou ik op mijn werk willen laten zien aan de Koning? Mijn trots, mijn geboekte resultaten, mijn slimme oplossingen of mijn dankbaarheid voor het hebben van een leuke baan en een inspirerende leidinggevende. Of zou ik juist zaken verbergen als de Koning langskomt. Zoals mijn haantjes gedrag, mijn geroddel over die ene collega, mijn harde feedback, of het vaak overwerken, terwijl ik eigenlijk thuis bij het gezin wil zijn of …

Werk van harte voor de Koning
De Koning op de werkvloer. M’n vriend kreeg vijf minuten spreektijd met Willem-Alexander. Jij en ik krijgen de kans om je werktijd en je hele carriere op te lopen met de Koning der Koningen. Ten slot van het artikel nog een koninklijke Bijbeltekst uit Kolossenzen 3:23: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, als is het voor de Koning (‘Heer’ staat er eigenlijk) en niet voor de mensen.

Foto RVD – Frank van Beek

Inkomen werkenden al 10 jaar vrijwel constant

Het jaarlijkse, doorsnee persoonlijk inkomen van werkenden is, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, in de periode 2007-2017 nagenoeg gelijk gebleven. Bij werknemers kwam het in 2017 uit op 35,2 duizend euro, bij de zelfstandigen zonder personeel was dat 28 duizend euro. In beide gevallen is dat iets hoger dan in 2007. Het doorsnee inkomen van zelfstandigen met personeel bedroeg 48,5 duizend euro, 3 procent minder dan het inkomen in 2007 van de toenmalige groep zelfstandigen. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar het inkomen van werkenden in 2017.

ZMP’ers versus ZZP’ers
Vooral bij de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) had het inkomen te lijden onder de economische crisis. Dit daalde tussen 2008 en 2013, daarna nam het weer toe. Desalniettemin was het jaarlijkse, doorsnee inkomen van de zmp’ers gedurende de hele periode aanzienlijk hoger dan dat van werknemers en van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Persoonlijke inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit alle inkomensbestanddelen, zoals inkomen uit arbeid, onderneming of uitkering die eenduidig aan individuen kunnen worden toegeschreven. Het doorsnee of mediane inkomen is het middelste inkomen als alle inkomens van laag naar hoog zijn gesorteerd. De helft van de inkomens is dus kleiner, de andere helft groter.

Verschillende soorten inkomensbronnen
Of er sprake is van een werknemer, zzp’er of zmp’er wordt bepaald aan de hand van de voornaamste inkomensbron. Dit betekent dat bijvoorbeeld een werknemer ook inkomsten kan hebben uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering of als zzp’er. Deze inkomsten zijn meegerekend met het persoonlijk inkomen. Voor veruit de meeste werkenden, 84 procent, is loon als werknemer de voornaamste inkomensbron. Zo’n 12 procent heeft hoofdzakelijk inkomsten als zzp’er en 4 procent als zmp’er.

Bron: CBS Foto: Crew – Unsplash

Onderzoek: concentratie-muziek helpt niet per definitie 

Kun je tijdens het werk beter luisteren naar de Mozart-klassiekers of naar aanbiddingsmuziek van Bethel Music? De conclusie van het onderzoek is niet dat rustige achtergrond muziek bijdraagt aan de concentratie. Wetenschappers hebben nu meer inzicht gekregen.

Professor neuro-psychologie Erik Scherder legt uit waarom muziek het beste medicijn tegen stress is, met bewezen positieve effecten. Volgens hem werkt muziek als stimulans om je concentratie en productiviteit te verhogen, want het stimuleert de aanmaak van serotonine en noradrenaline in de hersenschors. 

Maar geldt dit voor alle muziek? En zo niet, voor welke muziek dan wél? De Amerikaanse psychologen Manuel Gonzalez en John Aiello deden uitgebreid onderzoek bij 142 studenten naar het effect van achtergrondmuziek op de uitvoering van cognitieve taken. Ze keken welke soort muziek bij welke personen voor welke taken / omstandigheden positief uitpakken.

De resultaten waren: mensen die niet vatbaar zijn voor verveling, presteren beter met de drukkere, maar minder luide muziek. Mensen die wel vatbaar zijn voor verveling, zijn beter af met rustige muziek, of helemaal zonder muziek. Zij kunnen hooguit wat rustige muziek aan tijdens uitvoerende taken.

Bron: Intermediair Foto: Rawpixel – Pixabay

Transportsector groeit

Over het gehele jaar 2018 groeide de omzet in alle bedrijfstakken, op de zeevaart na. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers. In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches en de toename was het grootst in de binnenvaart. Daar groeide de omzet dankzij hogere vrachttarieven, een gevolg van de lage waterstanden.

In de transportsector groeide de omzet in 2018 met 5 procent. Het sterkst was de omzetgroei in de binnenvaart, gevolgd door de opslagbedrijven en de koeriers. Bij de grootste bedrijfstakken wat omzet betreft, het goederenwegvervoer en de tussenpersonen vrachtvervoer, steeg de omzet met respectievelijk bijna 6 procent en 3,5 procent. Het vervoer door de lucht zag de omzet met 5 procent groeien. De zeevaart was de enige bedrijfstak waarvan de omzet daalde.

Bron: CBS.nl | Beeld: Ludovic Charlet – Unsplash

Keihard werken en amper rond komen in Amsterdam

Je bent 33 jaar en woont noodgedwongen bij je ouders, omdat je met een netto inkomen van 1400 euro per maand amper rond kan komen in Amsterdam. Een groeiende groep zzp’ers, ondernemers, oproepkrachten en mensen in loondienst komt amper rond in Amsterdam. De stad wordt rijker, maar zij profiteren er niet van. Het Amsterdamse onderzoeksplatform ‘De Balie Live Journalism’ verdiepte zich in deze materie, schreef een artikel en organiseert een bijeenkomst.

De problemen groeien van werkenden met een laag inkomen in de stad. Gemeentelijk beleid schiet regelmatig tekort. Herken jij dit verhaal? En vind je dat er meer aandacht voor moet komen? Op dinsdag vijf maart presenteert De Balie tijdens een avondmeeting de tussentijdse onderzoeksresultaten, spreken experts en wordt er een gesprek gevoerd met de groep die té vaak over het hoofd gezien wordt. Samen met de aanwezigen wil de organisatie werken aan antwoorden en vervolgstappen bedenken.

Foto: Jelle van Leest – Unsplash

Wereldreizigers gezocht

De reiswebsite Tourradar zoekt twee avonturiers om in vijftig dagen geheel verzorgd én gratis de wereld rond te reizen. Solliciteren kan per video tot 24 maart 2019.

De reisorganisatie organiseert korte reizen ‘all over the world’. Op die manier kun je de wereld ontdekken in een relatief korte tijd. De bestemmingen zijn soms een verrassing en de te winnen tours hebben bij elkaar een waarde van ruim 19.000 euro per persoon. Je reist samen in een groep van ongeveer twaalf reizigers. Met de groep gaat een filmcrew mee van drie mensen die van de trip een promotie video maken. Je ‘werkdagen’ zijn in mei en juni dit jaar.

Gratis reclame
Natuurlijk is er een mooi promotiefilmpje bij gemaakt. In twee weken tijd is het filmpje ruim tienduizend keer bekeken. Alle aandacht rondom deze bijzondere vacature, is natuurlijk gratis promotie voor de reisorganisatie. Origineel is het niet helemaal; De New York Times had in 2017 een soortgelijke reislustige vacature voor een heel jaar. En een wintersportkledingmerk zocht onlangs wintersporters zonder ervaring die niet bang waren om te vallen om hun kleding uit te proberen op de piste.

Video sollicitatie
Je sollicitatievideo met motivatie van maximaal twee minuten kan je hier uploaden.

Foto: Thien Dang – Unsplash

Eind 2018 meer werkenden

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen.

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In december waren er 329.000 werklozen, dat komt neer op 3,6 % van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage iets hoger dan in november. Toen was 3,5 % van de beroepsbevolking werkloos.

Bron: persbericht werk.nl Foto: Remy Baudouin on Unsplash

Gratis loopbaanadvies voor 45+-ers


Vraag jij je wel eens af of je je huidige werk wil doen tot je pensioen? Vanaf 1 januari 2019 vergoedt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan iedere werkende 45-plusser loopbaanadvies ter waarde van maximaal €600.

Als je vastloopt op je werk of als je het roer om wil gooien is het raadzaam om een loopbaanadvies te volgen. Op die manier krijg je een helder beeld bij nieuwe werkmogelijkheden. Ook als je een droombaan op het oog hebt, is het goed om de plus en minpunten op een rijtje te zetten en het bijbehorende kostenplaatje.

Vaak bestaat een loopbaanadvies uit een aantal gesprekken met een klein beetje huiswerk. Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er twee criteria: 1) Je bent 45 jaar of ouder en 2) Je werkt minimaal 12 uur per week als werknemer of zzp’er.

Ontwikkeladvies
Wie een ontwikkeladvies aanvraagt, krijgt een aantal individuele gesprekken met een coach. Samen kijk je dan naar je huidige werk, naar wat je kunt en leuk vindt, en waar in de toekomst banen voor jou te vinden zijn. De coach kan je ook helpen om je nieuwe plannen in gang te zetten. Het ontwikkeladvies is voor de deelnemer gratis. De coach kan per ontwikkeladvies €600 subsidie aanvragen. Er is ook een potje voor leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen.

Minister Koolmees
Het is belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk en over hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Minister Koolmees heeft daar een oplossing voor: “Iedereen komt aan het begin van het jaar met goede voornemens. Ik denk dat het de moeite waard is om dit jaar met een loopbaanadviseur aan je eigen toekomst te werken.” De regeling is nog tot 10 januari 2020 beschikbaar.

Meer info op Rijksoverheid.nl Foto: Pixabay

Jobfish lanceert OnMission.nl

Deze week is de officiële start van de website OnMission.nl. OnMission brengt vacatures en verhalen van het zendingsveld. De website is een initiatief van de vacaturesite Jobfish.nl. Inmiddels zijn tien zendingsorganisaties aangesloten en veel organisaties hebben hun vacatures al online staan. De redactie van OnMission zal daarnaast een aantal Nederlandse zendingswerkers op de voet volgen in hun missie.

Business Entrepreneur in China, Senior Pastor in Frankrijk, Hostel Parents in Thailand, drie van de tientallen vacatures die je op dit moment kunt vinden op OnMission.nl. De deelnemende organisaties kunnen de vacatures zelf eenvoudig op de website plaatsen. Website-bezoekers kunnen alle vacatures bekijken en handig zoeken in het totale aanbod. Bij interesse kunnen ze direct online solliciteren.

Samenwerking met Jobfish en CIP
Om direct een grote groep mensen te bereiken werkt OnMission nauw samen met de bestaande Jobfish-site. Ook zullen de nieuwste vacatures en verhalen te zien zijn op de christelijke nieuwssite CIP.nl. De OnMission-redactie bestaat op dit moment uit drie parttime redacteuren. De komende periode start OnMission met de werving voor nog eens vier redacteuren die elk vier tot acht uur per week aan de slag gaan voor de site. Elke redacteur heeft als hoofdtaak het volgen van een zendingswerker en één of meerdere zendingsorganisaties.

Zoektocht naar de juiste baan
Jobfish-eigenaar Wijnand Voogdt legt uit wat het idee is achter de nieuwe site: “Jobfish bestaat al tien jaar en gaat over de combinatie van christen-zijn en werk. We willen christenen aanmoedigen om God te betrekken in hun zoektocht naar de juiste baan. ‘Ligt het op mijn weg om aan de slag te gaan als zendingswerker?’, is een vraag die daarbij aan de orde komt. Vaak best een moeilijke vraag, want hoe kun je zo’n roeping ervaren? En ook praktisch zitten er spannende kanten aan: misschien ga je salaris ontvangen via giften en hoe is het om te leven in een andere cultuur? Juist om deze zoektocht onder de aandacht brengen is dit online platform opgericht.”

Zendelingen volgen
Naast specifieke vacatures in missionair werk, volgt OnMission een aantal Nederlandse zendelingen van dichtbij: Wat maken ze mee? Hoe geven ze hun missie vorm? Welke tegenslagen zijn er? En welke successen? Hoe kunnen wij betrokken raken?

Deelnemende zendingsorganisaties
De tien deelnemende zendingsorganisaties zijn: 3xM, Cama Zending, Frontiers, Interserve, OMF, WEC, Wycliffe, Operatie Mobilisatie, Pioneers en MAF. De makers van OnMission verwachten dat het deelnemersaantal het komende jaar verder zal groeien naar twintig.

Foto: OnMission/Pixabay