Home / Organisaties / Vrije Evangelische Gemeente Maranatha

Vrije Evangelische Gemeente Maranatha

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus met een open karakter. Ons fundament als gemeente is de erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. Onze belangrijkste waarden zijn: een levend en persoonlijk geloof, verlangen naar geestelijke groei, bijbelgetrouw onderwijs en een sterke onderlinge verbondenheid. Onze gemeente is gesticht in 1949. De dagelijkse leiding is in handen van de kerkenraad, die gekozen is uit en door de gemeenteleden.