werken bij THdV
Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem.

Over THdV

THDV is een koepelorganisatie en onder deze koepel vallen veel verschillende activiteiten. We zijn een landelijke organisatie met ons zwaartepunt in Amsterdam. We werken voor vier doelgroepen: ProstitueesVerslaafdenDak- en thuislozen, en Kinderen in armoede. Verder hebben we de pijler Gastvrijheid en de pijler Identiteit.

Ons verhaal

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’ Jezus in de Bijbel, Mattheüs 25 vers 40 In 1855 begint het verhaal van Tot Heil des Volks in de Jordaan in Amsterdam. Geraakt door de diepe armoede, startte dominee Jan de Liefde het werk van onze organisatie door brood en Bijbel uit te delen. Meer dan anderhalve eeuw later zien onze medewerkers nog steeds de meest kwetsbare mensen in Nederland. THDV – een van de oudste christelijke organisaties in Nederland – treedt al anderhalve eeuw in de voetsporen van Jan de Liefde. Vanuit een bewogen hart brengen we het ‘volk’ Bijbel en brood. Maar vooral volgen we Jezus omdat we geloven dat Hij ‘heil’ – herstel en verlossing – kan brengen. Wat zien we?  Jan de Liefde zag de armoede en de gevolgen daarvan. Anderhalve eeuw later is de maatschappij behoorlijk veranderd. Nederlanders behoren tot de rijkste en gelukkigste mensen ter wereld. Toch zijn lang niet alle mensen écht vrij. We zien op de Amsterdamse Wallen gedwongen prostitutie. We zien jongeren die kapot gaan door verslaving aan drugs, drank of gokken. We zien in Nederland 30.000 mensen die op straat leven. We zien kinderen die grotendeels op straat opgroeien door de gevolgen van armoede. We zien miljoenen toeristen die Amsterdam bezoeken – de stad die bekendstaat om de Wallen en drugs. We zien mensen die op zoek zijn naar rust. We zien mensen die vastzitten in geld, een overvolle agenda, tradities en een destructief Gods- of zelfbeeld. We zien veel onvrijheid en gebondenheid. Onze missie: Zie Jezus, Leef Vrij. Wat geloven we? Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. Wij geloven dat Jezus is gekomen om mensen te bevrijden uit duisternis, schuld, schaamte en veroordeling. Jezus’ liefde voor ons gaat zo ver dat Hij Zijn leven heeft gegeven voor ons. Hij bleef gehoorzaam tot in de dood. Aan het kruis overwon Hij de machten van dood, zonde en satan. Jezus leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Wij geloven dat Jezus door Zijn leven, dood en opstanding de weg naar herstel heeft geopend. Lijden en gebrokenheid hebben niet het laatste woord. De liefde overwint. De Geest van God overtuigt mensen hiervan. Geïnspireerd door Jezus leggen wij ons niet neer bij gebrokenheid en onrecht. We willen mensen laten delen in het heil dat wij bij Hem hebben gevonden. Tot de dag waarop Hij aan alle gebrokenheid een einde maakt en recht doet aan wie onderdrukt worden. Uit Jezus halen wij onze inspiratie en motivatie. We preken niet, maar doen wat Jezus deed. En als je wilt weten waarom, dan vertellen we je dat graag. Wat willen we? We willen vrouwen bevrijden uit (gedwongen) prostitutie. We willen mensen die verslaafd zijn bevrijden uit hun verslaving. We willen mensen zonder huis een thuis bieden. We willen kinderen bevrijden uit kinderarmoede. We willen een gastvrij thuis zijn waar reizigers tot rust komen. We willen mensen bevrijden uit een destructief zelfbeeld. We willen mensen bevrijden van hun afgodsbeelden. We willen dat mensen vrij zijn. Wie zien we? Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: ‘Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.’ Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem. Het contact met cliënten, gasten en bezoekers verrijkt ons. De kracht van THDV is dat we dicht bij mensen staan. We bezoeken prostituees op hun werkplek. We zoeken verslaafden op. We ontvangen daklozen en toeristen bij ons ‘thuis’. We zijn een luisterend oor, we lopen mee. We zijn er. THDV is een oude en stabiele organisatie. Trouw zijn in wat we doen vinden we belangrijk. Medewerkers en vrijwilligers zetten zich langdurig in voor mensen. Waar wij goed in zijn, dat zijn de gewone dingen: een kop soep, een arm om je schouder, een goed gesprek. We zien elke dag de gebondenheid van verslaving, prostitutie of armoede en elke dag willen we vertellen van vrijheid en een nieuw begin. We willen de weg naar echt vrijheid wijzen door mensen te zien en door Jezus te laten zien. Wie zien wij? Wij zien mensen. Wij zien Jezus. Wie zie jij?