Home / Organisaties / Stichting Evangelische Zorg

Stichting Evangelische Zorg

De Stichting Evangelische Zorg (EZ) is een landelijke zorgaanbieder, gericht op mensen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek. Wij bieden hulp in de vorm van woonbegeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding.

Het is ons verlangen dat de mensen die wij begeleiden maximaal tot hun recht komen met de mogelijkheden die God hun gegeven heeft. Gods liefdevolle uitreiken naar het kwetsbare en het gebrokene vormt daarbij de hartslag van onze visie; het evangelie van Jezus Christus is het fundament waarop wij bouwen.