Home / Organisaties / Profila Zorg

Profila Zorg

In Gods ogen zijn alle mensen bijzonder, maar voor wie zorg of begeleiding nodig heeft, geldt dat wat ons betreft nog een beetje extra. Profila Zorg ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en diverse bijkomende hulpvragen. Dat kan in een van onze locaties of bij de zorgvrager thuis in de vorm van ambulante begeleiding.
Wij werken vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensovertuiging. Bekijk ook onze introductievideo.

Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring. We bieden zorg en begeleiding aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleiden we mensen die met Justitie in aanraking zijn geweest. Ook dit gebeurt in een woonlocatie of bij hen thuis.