Christelijk Boekhuis de Brug

Boekhuis De Brug in Heerenveen is geen doorsnee boekhandel maar werkt vanuit een duidelijke visie, t.w.; "Christenen ondersteunen op hun plaats in gezin/familie, gemeente en maatschappij." Hier willen we op de volgende manier vorm aan geven: Boeken, muziek en andere artikelen verkopen die mensen kunnen helpen bij de opbouw van hun geloof. Niet-christenen bekend maken met het evangelie, voor zover dat in ons vermogen ligt. Een aandeel leveren aan de eenheid van christenen. (c.q. kerken en gemeenten) Alle medewerkers van De Brug werken als vrijwilliger. Er is dus geen enkele betaalde kracht. Momenteel zijn er +/- 40 mensen actief, in de winkel en achter de schermen. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van bestellingen, administratie, pr, en onderhoud van het pand.

FlevoDirect Uitzendbureau

FlevoDirect Uitzendbureau is voornamelijk actief in het Midden en Klein Bedrijf in Flevoland waaronder Zeewolde, Almere, Lelystad, Nijkerk, Harderwijk en directe omgeving. Wij richten ons op het bemiddelen van mensen die een (andere) baan zoeken. Ook het bemiddelen van mensen naar een vaste baan behoort tot onze kerntaken. Uitzending, detachering, werving en selectie, payrolling en maatwerk behoren tot ons takenpakket. In de volgende branches bemiddelen wij onze mensen: Industrie en Techniek, Logistiek en Transport, Administratief en Secretarieel, Commercieel, Financieel, Horeca en Schoonmaak. Door onze persoonlijke aanpak en een luisterend oor van al jouw wensen, zijn wij succesvol in wat wij doen… het vinden van een nieuwe baan voor jou!

Greijdanus College

'Schitteren in Zijn licht'.  Door Zijn licht te reflecteren willen we leren hoe we steeds meer kunnen stralen. We bieden uitdagend bijdetijds onderwijs. Uitgangspunt voor ons samenwerken is dat iedereen uniek is en een eigen ontwikkeling doormaakt. Daar houden we rekening mee en helpen om talenten te ontwikkelen.

Eleos, specialist in christelijke ggz

Van Groningen tot Goes: Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassen. Dit doen we vanuit onze geloofsovertuiging en onze passie voor mensen. We zijn ambitieus bij Eleos. In 2020 willen we tot de beste ggz-instellingen van het land horen. Dat bereiken we door onze gedegen aanpak én door net even sneller, beter en slimmer te werken. We ontwikkelen nieuwe zorgvormen en -methodieken die aansluiten bij de vragen van nu. En of het nu gaat om e-health of begeleiding vanuit één van onze woonvormen: de kracht van sociale verbanden zoals gezin, school en kerk vormen altijd ons vertrekpunt. Eleos groeit, in aanbod maar ook in het aantal locaties waar we voor en met cliënten samenwerken. Eleos zoekt daarom medewerkers en stagiairs die zich als een vis in het water voelen bij onze overtuiging en onze ambities. Medewerkers en stagiairs die er plezier in hebben om naast de werkzaamheden van alledag te investeren in vernieuwing, netwerkontwikkeling en deskundigheidsontwikkeling bij onze partners. Mensen die staan voor wie ze zijn en voor wie wij als Eleos zijn; mensen die vol overtuiging durven te zeggen: ‘hier ben ik!’.

Stichting Evangelische Zorg

De Stichting Evangelische Zorg (EZ) is een landelijke zorgaanbieder, gericht op mensen met psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking en/of psychosociale problematiek. Wij bieden hulp in de vorm van woonbegeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding. Het is ons verlangen dat de mensen die wij begeleiden maximaal tot hun recht komen met de mogelijkheden die God hun gegeven heeft. Gods liefdevolle uitreiken naar het kwetsbare en het gebrokene vormt daarbij de hartslag van onze visie; het evangelie van Jezus Christus is het fundament waarop wij bouwen.

Stichting Antwoord

Stichting Antwoord zet zich in voor de verspreiding van het evangelie door lokale kerken in Oost Europa en Afrika te ondersteunen.

Encelia

Stichting Encelia wil inspringen op de nood die op Curaçao heerst. Graag willen we kinderen, jongeren en ouders de helpende hand bieden. Dit doen we door het bieden van crisisopvang, opvoedondersteuning en preventie. Crisisopvang  Encelia vangt kinderen die uit een crisissituatie komen tijdelijk op. In een korte periode van 12 tot maximaal 16 weken, wordt de kinderen stabiliteit en houvast geboden en een begeleidingsplan opgesteld voor hen en hun omgeving. Opvoedondersteuning  Encelia helpt ouders waarvan één of meerdere kinderen op de crisisopvang zijn opgenomen. Encelia ondersteunt en stimuleert de ouders in de opvoeding door middel van gezinsbegeleiding. Preventie  Encelia biedt een interactief karaktervormend preventieprogramma voor jongeren van 11 tot 18 jaar. 'Wak bo kaya' wordt gegeven op scholen en in buurtcentra. Identiteit Encelia is een christelijke stichting. Wij geloven dat ieder mens, groot en klein, waardevol is in Gods ogen. Onze naam Encelia is een frisse naam die past binnen de Curaçaose taal en cultuur en tegelijkertijd symbool staat voor ons werk. Encelia is de naam van een woestijnplant die spontaan gaat bloeien wanneer er regen valt. We geloven dat we als stichting de kinderen en jongeren tot zegen mogen zijn door hen Gods liefde en bewogenheid mee te geven. Dit zijn voorwaarden voor een kind om te kunnen groeien en te ontwikkelen, net zoals de prachtige gele Encelia-bloem pas tevoorschijn komt als het regent. Visie Een kind komt het meest tot zijn recht in een besloten omgeving. Een omgeving waarin een kind de aandacht en liefde krijgt die het nodig heeft om tot rust te komen en veiligheid en structuur te vinden. Ontstaan Encelia is geen nieuwe organisatie op Curaçao, maar is onder de oude naam Hebron al sinds 1978 actief in de jeugdhulpverlening op Curaçao. Bestuur  Het bestuur van Encelia bestaat uit Rianne Plaisier (voorzitter), Bert Braam (penningmeester), Iris Loods en Nancy Winklar (secretaris).  

Matthat Software B.V.

Matthat beweegt zich op het snijvlak van bedrijfsprocessen, informatietechnologie, mens en organisatie en is gespecialiseerd in het analyseren, ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. Matthat put hierbij uit een brede ervaring welke is opgedaan in diverse rollen in complexe IT-projecten. Matthat hanteert een projectmatige aanpak, resultaatgericht en met heldere afspraken. Centraal in deze aanpak staat wederzijds commitment, gebaseerd op duidelijke normen en waarden die Matthat voor haar ondernemen hanteert.

Autobedrijf Mazier

Autobedrijf Mazier is een universeel BOVAG autobedrijf waar u terecht kunt met en voor elke auto. Van nieuw tot old timer, van klein tot groot. Van bedrijfsauto tot personenauto. Dit doen wij door ons full-service pakket. Verkoop, reparatie, schadeafhandeling, glasreparatie, aircoservice, lease en financiering zijn maar een deel van de diensten die wij u aanbieden Samen met een enthousiast team van 9 medewerkers staan wij voor u klaar! Belangrijk voor ons is onze sociale gedrevenheid. De kracht van ons bedrijf is onze persoonlijke benadering. U spreekt bij ons ook de monteur die aan uw auto werkt!  

Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie en biedt met ruim 550 vrijwilligers hulp aan gevangenen en hun familieleden. De Bijbel aanvaarden wij als Gods Woord en geeft richting aan ons doen en laten. Barmhartige gerechtigheid is onze drijfveer.

De Fontein - Hervormde gemeente in Nijkerk

De Fontein is een gemeente die haar verwachting bij Jezus Christus, de opgestane Heer zoekt. De onderlinge verbondenheid in Jezus is een stimulans voor de vele activiteiten.

Eemlandhoeve

De Eemlandhoeve is een bedrijf met een missie. We willen de ontmoeting en verbinding bevorderen tussen boer & burger, stad & platteland en Creator & creatie. De Eemlandhoeve. De missie is gericht op duurzaam leven en geïnspireerd vanuit christelijke waarden. Vanuit deze missie wil de hoeve van betekenis zijn als prikkelende vergaderlocatie, als uitdagend conferentie- en educatiecentrum, als plek voor gezellige familiedagen en als stilteplek. Goed en eerlijk voedsel, aandacht en zorg voor mensen, overdracht van waarden en plaats voor creativiteit zijn kernwaarden voor ons. De Eemlandhoeve is een maatschappelijke onderneming. Een gezonde economie hoort daarbij: We zien we dat als een bewijs dat geloof in een missie maatschappelijk toepasbaar is.