CityShapers

Wat is CityShapers? CityShapers is een netwerk van jongeren die zich vrijwillig inzetten. Samen werken we aan onze missie: het ondersteunen en inspireren van jongeren die hulp en contact willen bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben. We begeleiden, coachen en matchen jongeren die zich af en toe willen inzetten, maar we bieden jongeren ook een traject van Maatschappelijke diensttijd (MDT) aan, waar jongeren langere tijd zich bezig houden met een maatschappelijk relevant project. We organiseren, plannen en ondersteunen activiteiten waar jongeren aan deelnemen. Wij werken actief samen met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, professionele hulpverlening en andere sociale initiatieven.

Leger des Heils

DIRECTION subsidieadviseurs

DIRECTION (www.direction.nl) is een kwaliteitsgericht subsidieadviesbureau. Sinds 1993 adviseren wij bedrijven over subsidies. Wij werken branchegericht. Het is onze ambitie dat onze klanten al hun subsidiekansen kennen en benutten. Onze subsidie-experts denken mee, adviseren en ontzorgen. En onze klanten? Die krijgen waar mogelijk een ruimer budget. Wat wil je nog meer?  

Verti advies en partners B.V.

Verti groeit en daarom hebben we plek voor nieuwe mensen. Het draait bij ons om de klant. We werken regionaal en dichtbij. De klant optimaal bedienen: dat vinden wij het allerbelangrijkste. Wij zoeken een gezellige collega die mensen snapt en centen begrijpt. We hebben oog voor groei van onze mensen en zijn geïnteresseerd in jouw persoonlijkheid en motivatie. Groei jij met ons mee? Wees vrij om contact op te nemen, we zien ernaar uit.

Dak- en Thuislozenzorg Menorah

Stichting De Vriezenhof

Woon- en zorgcentrum De Vriezenhof is gevestigd  in de kern Vriezenveen van de gemeente Twenterand, op korte afstand van het centrum. Het verpleeghuis is gelegen aan een plein en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer (bus). Grenzend aan het verpleeghuis bevinden zich de aanleunwoningen Grevinckhoff en Buterhof en in de nabije omgeving zijn diverse seniorencomplexen gesitueerd waar de Vriezenhof eveneens zorg biedt in de vorm van thuiszorg (huishoudelijke hulp en/of verzorging/verpleging).  Verpleeghuis en meer…. Centraal in de organisatie staat het verpleeghuis dat een beschermde woonomgeving biedt aan 57 bewoners in zowel 1- als 2-persoons appartementen  en waar 24 uur per dag zorg verleend wordt. Welzijn De medewerkers welzijn verzorgen dagelijks op verschillende welzijnspleinen diverse activiteiten. Er worden actieve en prikkelarme activiteiten aangeboden.  Cliënten bepalen zelf aan welke activiteit ze deelnemen. Daarnaast zijn er grotere activiteiten en evenementen, zoals bingo, OZO of optredens van koren, waaraan ook door inwoners van Vriezenveen kan worden deelgenomen. Onze keuken Het verpleeghuis heeft een eigen keuken, waar een enthousiast team van ervaren koks en medewerkers dagelijks verse warme maaltijden bereiden. De cliënt stelt zelf zijn menu samen door een keuze te maken uit verschillende componenten. Bovendien levert deze keuken de maaltijden voor Stichting MaaltijdVoorziening Twenterand. Eigen huishouding-wasserij Daarnaast beschikt de Vriezenhof over een eigen huishouding-wasserij. Deze medewerkers verzorgen de schoonmaak van de appartementen en algemene ruimten in het verzorgingshuis, terwijl in de wasserij linnengoed en (onder)kleding van de bewoners gewassen wordt. Bovenkleding kunt u er ook tegen vergoeding laten reinigen. Samenwerking met andere zorgverleners Voor het leveren van de juiste zorg is samenwerking met alle schakels in de ketenzorg cruciaal. De Vriezenhof onderhoudt nauwe contacten met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en apotheek. Wijkfunctie  Het woon- en zorgcentrum biedt ook de inwoners van Vriezenveen een verschillende diensten aan. Dagbesteding Voor ouderen die moeite hebben met het alleen zijn of die tijdelijk meer opvang nodig hebben is er de dagverzorging. Hier worden aan hen één tot vijf dagen per week structuur en activiteiten geboden. Zij vinden een warm onthaal en professionele begeleiding in onze dagcentra. Maaltijdvoorziening Twenterand Vele inwoners van Vriezenveen maken thuis inmiddels gebruik van de warme maaltijden die dagelijks vers worden bereid door de keuken van de Vriezenhof. De coördinatie is in handen van de Stichting MaaltijdVoorziening Twenterand (SMVT), die met behulp van vrijwilligers dagelijks de maaltijden bij de mensen thuis aflevert.

A Rocha Nederland

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich inzet voor natuurbehoud. Ook in Nederland werkt A Rocha met vele vrijwilligers aan natuurbehoud en zorg voor de schepping.

Vigilate Accountants BV

Vigilate Accountants is een succesvol snelgroeiend accountantskantoor aan de A20 bij Rotterdam (Nieuwerkerk aan den IJssel). We zijn een modern accountantskantoor met een informele sfeer en onderscheiden ons door een alert en betrokken aanpak. Houd jij van: Afwisselend werk op uitdagend niveau Werken met leuke collega’s en leuke klanten Nieuwe dingen leren en jezelf ontwikkelen Goede balans van werk en privé Laten we dan eens kennis maken, het gaat vast klikken!

Vigilate Accountants BV

Leger des Heils

Werken bij het Leger des Heils Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor ongeveer 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl. Help je ook mee?

CBS De Stifthorst

Ons onderwijs heeft een aantal specifieke kenmerken. We vinden goede resultaten belangrijk, maar ook het onderzoekend leren en de voorbereiding van onze kinderen op hun toekomst, een toekomst die er anders uit zal zien dan vandaag. De uitgangspunten Doelgericht werken; Werken volgens Anders Adaptief ; Engels vanaf groep 1; Wat is Doelgericht werken? Door vakken als rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen aan te bieden in drie arrangementen, differentiëren wij binnen de groepen zo, dat ieder kind de leerstof krijgt aangeboden op de manier die het beste bij hem of haar past. Door deze manier van werken gaan ook de resultaten omhoog. Wat is Anders Adaptief? Anders Adaptief is een vorm van onderzoekend leren. In groepjes stellen kinderen een eigen onderzoeksvraag. Met de onderzoeksvraag gaan zij gezamenlijk aan de slag om uiteindelijk van wat zij geleerd hebben een presentatie te maken, waardoor zij hun kennis delen met de andere kinderen. De leerkracht speelt een meer begeleidende rol. Engels vanaf groep 1 In het kader van de internationalisering hebben wij er voor gekozen onze kinderen vanaf groep 1 Engels aan te bieden. We gebruiken hiervoor de methode “Take it Easy”. Deze methode maakt hoofdzakelijk gebruik van het digibord. Kinderen vinden het over het algemeen heel  leuk om vanaf het begin met Engels bezig te zijn. We zijn ook een Anglia school. Dit komt onder andere tot uiting dat de kinderen vanaf groep 7 mee doen aan officiële Engelse examen en daarvoor ook diploma’s kunnen behalen.

FACN

FACN is een intermediair en bekend van Zelf hypotheek afsluiten. We zoeken voor onze klanten de beste en de goedkoopste hypotheek die past bij de situatie. Wij zijn gewoon eerlijk: onze klant regelt de reclame Dat scheelt ons bakken met geld aan dure marketing. Een bijkomend voordeel: wij doen waar we goed in zijn en doen gewoon ons werk. Daarin zijn we 100% onafhankelijk én transparant. We zeggen waar het op staat, zonder luchtfietserij. We weten dat onze klanten dat wel kunnen waarderen. Uiteindelijk wil je je hypotheek gewoon snel en goed geregeld hebben. Dat zorgt er voor dat onze klant mond-op-mond reclame regelt. Een mooie en dankbare wisselwerking!