Home / Organisaties / Maatschappij van Welstand

Maatschappij van Welstand

De Maatschappij van Welstand is een vereniging die actief wil bijdragen aan de levensbloei van mens en aarde in kerk en maatschappij. Het protestants-christelijk geloof is hierbij de inspiratiebron van de leden.  

Zij vindt haar oorsprong in 1822, als verpachter van landbouwgronden en boerderijen aan kwetsbare protestantse gezinnen. Bijna tweehonderd jaar later is de Maatschappij van Welstand uitgegroeid tot een professionele vereniging en vermogensfonds, dat met een aantal aangesloten stichtingen en fondsen projecten initieert en subsidies verstrekt voor projecten die in de brede zin van het woord de gemeenschapsvorming en -opbouw van de protestantse kerk ondersteunen, van restauratie van gebouwen tot aan individuele financiële ondersteuning en bijdragen aan de versterking van de positie van kwetsbaren in de samenleving.
De Maatschappij van Welstand neemt zo een unieke plaats in tussen kerk en samenleving en wil de komende jaren haar positie in de wereld van filantropische instellingen verder verstevigen. De Maatschappij van Welstand is gevestigd in Amersfoort. 

Projectleider Communicatie en Events Maatschappij van Welstand
Amersfoort 24 - 32 uur Betaalde banen