Home / Organisaties / Karunia

Karunia

Karunia is Indonesisch voor ‘gave’ en verwijst naar de genade gave (kasih=liefde; kasih karunia=genade) van Christus aan Zijn gemeente, waardoor de christen zich aan zijn naaste ‘geeft’. Dit wordt concreet in de taak van de docent die zijn ‘gaven’ ‘geeft’ aan zijn leerlingen. Karunia foundation stimuleert de opleiding van docenten die vanuit innerlijke motivatie zich inzetten voor de ontwikkeling van hun gemeenschappen.
Visie

Visie
Karunia foundation wil werkzaam zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk, waarin zij zich baseert zich op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De stichting bevordert toegang tot onderwijs in het algemeen via capaciteitsopbouw van leraren.

Missie
Karunia foundation investeert in docenten door toerusting en training in effectieve onderwijsvaardigheden. Betrokkenen vervullen een voorbeeldfunctie in het dienen van de behoeftige naaste, waardoor onderwijs stap voor stap verbetert.

16 uur Betaalde banen