Home / Organisaties / CityShapers

CityShapers

Wat is CityShapers?

CityShapers is een netwerk van jongeren die zich vrijwillig inzetten. Samen werken we aan onze missie: het ondersteunen en inspireren van jongeren die hulp en contact willen bieden aan mensen die zelf weinig of geen netwerk hebben.

We begeleiden, coachen en matchen jongeren die zich af en toe willen inzetten, maar we bieden jongeren ook een traject van Maatschappelijke diensttijd (MDT) aan, waar jongeren langere tijd zich bezig houden met een maatschappelijk relevant project.

We organiseren, plannen en ondersteunen activiteiten waar jongeren aan deelnemen.

Wij werken actief samen met scholen, maatschappelijke organisaties, kerken, professionele hulpverlening en andere sociale initiatieven.