Economische positie van vrouwen verbeterd

De economische positie van vrouwen is na de crisisjaren weer verbeterd. Tussen 2015 en 2017 groeide het percentage van werkende vrouwen. Ook nam de gemiddelde arbeidsduur van vrouwen toe van 27 naar 28 uur per week. Daarnaast steeg de economische zelfstandigheid van vrouwen van 58 naar ruim 60 procent. Deze cijfers laten de tiende Emancipatiemonitor van het CBS en SCP zien.

Moeders met een partner en jonge kinderen zijn ook steeds vaker economisch zelfstandig: bijna 66 procent (2017) tegen 54 procent in 2007. Mochten ze alleen komen te staan – gemiddeld vier op de tien relaties eindigen in een scheiding – dan kunnen ze vaker dan voorheen zich financieel onderhouden. Ruim 40 procent van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind.

Werkende vaders
Het vaderschap heeft nauwelijks gevolgen voor de arbeidsdeelname van mannen: vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte. De zorg voor de kinderen verschilt ook tussen mannen en vrouwen: mannen nemen een derde van de uren zorg voor kinderen voor hun rekening, vrouwen twee derde. Het aandeel van mannen in betaald werk is anderhalf keer zo groot als dat van vrouwen. Dit beeld is de afgelopen jaren gelijk gebleven.

Nederland blijft kampioen deeltijdwerken
Nederland is al jaren koploper deeltijdwerken. Vergeleken met andere EU-landen hebben vrouwen in Nederland vaak betaald werk, maar nergens werken zij zo vaak in deeltijd als in ons land: 74 procent, tegen 31 procent gemiddeld in de EU. De tijd die aan de zorg voor kinderen besteed wordt, ontlopen moeders en vaders in Nederland elkaar weinig in vergelijking met andere lidstaten.

Andere punten uit het onderzoek
  • Vrouwen zijn voor het eerst hoger opgeleid dan mannen.
  • Verschil uurloon vrouwen en mannen iets kleiner.
  • Aandeel vrouwen in techniek neemt toe.
  • Meer vrouwen in top bedrijfsleven, wetenschap en overheid.
  • Europees gezien weinig vrouwelijke managers in Nederland.
  • Vrouwen willen gemiddeld 29 uur werken, mannen 39 uur.
  • Vrouwen leven langer, maar minder lang gezond.
  • Geweld tegen vrouwen iets gedaald, maar meer mannen dan vrouwen zijn geweldsslachtoffer.
  • Bron: Sociaal Cultureel Planbureau Foto: pixabay