Christenboeren vragen gebed voor minister Schouten

De stikstofproblematiek raakt elk agrarisch bedrijf. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Als reactie op de boerenprotesten reageren provincies verschillend, waardoor de nationale en provinciale overheden niet meer op één lijn zitten. Met de aanzwellende kritiek op de meetmethodieken van onderzoeksinstituut RIVM en WUR lijkt een patstelling compleet.

Dit vraagt van de minister van LNV, mevrouw Carola Schouten, en haar medewerkers leiderschap en stuurmanskunst. Er ligt een zware verantwoordelijkheid op hun schouders. Alleen kunnen zij het niet redden, de steun van het gehele kabinet is nodig. Maar bovenal Gods kracht en wijsheid.

CGMV agrariërs en Contact Christen Agrariërs vragen zowel de kerken en geloofsgemeenschappen als de individuele burgers om voor minister Carola Schouten, haar medewerkers, het Rijk en de provinciale bestuurders te bidden. Persoonlijk en samen, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. Ook bevelen we dit van harte aan als gebedspunt voor komende zondag 20 oktober 2019.

We bidden dat minister Carola Schouten in het bijzonder en allen die in ons land bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen, zich gedragen weten door het gebed om wijsheid door de Heilige Geest.

Namens CCA: Jan Overeem (voorzitter) en Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)
Namens CGMV agrariërs: Dick van der Horst (voorzitter) en Niels Rook (directeur CGMV)