Eind 2018 meer werkenden

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand toegenomen. In december waren er bijna 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5.000 per maand tot 329.000. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind december 263.000 lopende WW-uitkeringen.

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In december waren er 329.000 werklozen, dat komt neer op 3,6 % van de beroepsbevolking. Hiermee is het percentage iets hoger dan in november. Toen was 3,5 % van de beroepsbevolking werkloos.

Bron: persbericht werk.nl Foto: Remy Baudouin on Unsplash

Samen bidden op je werk

Maarten Pijnacker Hordijk is al jarenlang de motivator achter ‘Bidden op je werk’, ook wel ‘Bedrijfsgebed’. Hij legt uit waarom samen bidden op de werkvloer van betekenis is.

“Het begon in 1986 toen ik erachter kwam dat mijn collega-kamergenoot ook christen was. We besloten samen te gaan bidden voor ons bedrijf en onze collega’s. Al snel sloten andere christen-collega’s zich bij ons aan. Toen ik de kracht van dit bedrijfsgebed ervoer én merkte dat er behoefte is bij veel christenen om samen te bidden, besloot ik me hiervoor in te gaan zetten. Enerzijds door hen uit te dagen ook een groep te starten en anderzijds door hen te helpen bij het opzetten en onderhouden van een gebedsgroep. In de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een netwerk van 300 gebedsgroepen in 200 bedrijven en organisaties.”

Persoonlijke gebeden
Maarten vervolgt: “Een heel bijzondere gebedsverhoring voor mij persoonlijk was dat we een secretaris voor onze internationale conferentie van spoorchristenen zochten. In ons eigen netwerk deden we zonder succes diverse oproepen. Het gebed werd verhoord: op een verrassende manier kwamen we in contact met een collega die ons netwerk helemaal niet kende.”

“Lastig is het als sommige gebeden en vragen niet beantwoord worden op de manier waarop wij hopen. Zoals een zieke christen-collega die kanker kreeg. Hij getuigde bij veel collega’s dat hij geloofde dat God hem kon genezen, maar zelfs indien niet… Uiteindelijk overleed hij toch. Op zijn begrafenis klonk het evangelie van hoop nadrukkelijk in de aanwezigheid van heel veel collega’s.”

Geloof delen
“Tijd reserveren om samen te bidden is een manier om je geloof te uiten. Sommige collega’s zullen het belachelijk vinden. Bij anderen geeft het juist een opening om iets te delen over jouw leven met Jezus.”

Gebedseffecten

  • Zelfreflectie op je eigen werkhouding
  • Waardevolle momenten met christen-collega’s
  • Betrokkenheid bij wat er speelt op je werk en bij collega’s
  • Eer aan en afhankelijkheid van God
  • Positieve beïnvloeding van het bedrijf
  • Veranderingen in de geestelijke wereld

Gebedsgroepen
Op bedrijfsgebed.nl vind je een overzicht van alle geregistreerde bedrijfsgebedsgroepen en beroepsgroep-netwerken. Als je zelf al samen bidt, kun je jouw gebedsgroep registreren. Ook vind je er tips om zelf een gebedsgroep te starten.

Themazondag 11 november 2018
Jaarlijks wordt er een themazondag georganiseerd over christen-zijn op je werk. Dit jaar is dat op 11 november (altijd de eerste zondag na ‘Dankdag voor gewas en arbeid’). In veel kerken wordt dan gericht aandacht besteed aan de verbinding tussen geloof en werk.