18 maart: Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Daarom nemen kerken en verschillende christelijke organisaties gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. “Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of andere cruciale sectoren,” aldus de organisatie. “Dat is wat we graag als christenen, met zoveel mogelijk mensen in het hele land willen doen. Dit keer niet met een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media.”

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland starten de website www.nationaalgebed.nl. Op 18 maart om 9.00 uur start daar een livestream, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een predikant of voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Op het platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten. 

Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen. Op www.nationaalgebed.nl kan men lezen hoe zij dit kunnen doen.

Bron: ChristenUnie

Christenboeren vragen gebed voor minister Schouten

De stikstofproblematiek raakt elk agrarisch bedrijf. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Als reactie op de boerenprotesten reageren provincies verschillend, waardoor de nationale en provinciale overheden niet meer op één lijn zitten. Met de aanzwellende kritiek op de meetmethodieken van onderzoeksinstituut RIVM en WUR lijkt een patstelling compleet.

Dit vraagt van de minister van LNV, mevrouw Carola Schouten, en haar medewerkers leiderschap en stuurmanskunst. Er ligt een zware verantwoordelijkheid op hun schouders. Alleen kunnen zij het niet redden, de steun van het gehele kabinet is nodig. Maar bovenal Gods kracht en wijsheid.

CGMV agrariërs en Contact Christen Agrariërs vragen zowel de kerken en geloofsgemeenschappen als de individuele burgers om voor minister Carola Schouten, haar medewerkers, het Rijk en de provinciale bestuurders te bidden. Persoonlijk en samen, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten of vergaderingen. Ook bevelen we dit van harte aan als gebedspunt voor komende zondag 20 oktober 2019.

We bidden dat minister Carola Schouten in het bijzonder en allen die in ons land bestuurlijke verantwoordelijkheid uitoefenen, zich gedragen weten door het gebed om wijsheid door de Heilige Geest.

Namens CCA: Jan Overeem (voorzitter) en Wiggele Oosterhoff (beleidsmedewerker)
Namens CGMV agrariërs: Dick van der Horst (voorzitter) en Niels Rook (directeur CGMV)

Nina Gerritsen wint de Jobfish Quiz en schenkt prijs aan Evangelische Hogeschool

Deze zomer viel op duizenden deurmatten het Jobfish Magazine. Deze keer in de vorm van een grote puzzel. Best pittig om te kraken. Maar desondanks ontving het Jobfish team vele tientallen goede inzendingen. De deelnemers streden om het winnen van een gift van 500 euro voor het goede doel van hun keuze. Vandaag maken we de winnaar bekend. Het is Nina Gerritsen uit Arnhem.

Steviger in hun schoenen
Mevrouw Gerritsen is in haar nopjes met het winnen van de prijs: “Ik ben erg blij dat de EH het geld krijgt. Ik vind het zo waardevol dat jongeren geestelijk en mentaal gevormd worden. Zo groeit hun persoonlijkheid en staan ze steviger in hun schoenen staan op het gebied van wie ben ik en wat geloof ik eigenlijk en hoe breng ik dat over. Daar kunnen ze hun héle leven hun voordeel mee doen. En wat is Els van Dijk een kanjer! Zij schrijft zulke kostbare stukjes en ze is vastbesloten om steeds op Jezus te blijven zien. Dat vind ik enorm bemoedigend.”

Geweldig nieuws
De EH heeft even verrast als enthousiast gereageerd. “Wat een geweldig nieuws! En wat fijn voor ons dat mevrouw Gerritsen juist aan de EH gedacht heeft.”

Voor wie het leuk vindt: de puzzel is nog steeds te maken, bekijk hier online de Quiz-editie. Meer weten over de Evangelische Hogeschool? Neem dan een kijkje op de website eh.nl.

Wie weet gieten we het Jobfish Magazine volgende jaar opnieuw in een Quiz-vorm. Jobfish Magazine verschijnt twee keer per jaar en wordt op wisselende wijze gratis verspreid. De zomereditie werd meegezonden met de Uitdaging.

‘Twee miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord. Kerken en kerkleiders, leg dáár de prioriteit.’

In een tijd dat zendingsorganisaties er niet over piekerden om vrouwen het zendingsveld op te sturen, besloten twee dames dan maar zelf een organisatie op te richten. Zo begon 167 jaar geleden Interserve. Gericht op medische zorg en onderwijs werden de eerste 100 jaar uitsluitend vrouwen uitgezonden via deze organisatie. Toch, bij het Nederlandse kantoor van Interserve staat vandaag de dag een man aan het roer: de 48-jarige Arco de Leede. Hij benadrukt: ‘Het zit echter nog steeds in ons dna om bij leiderschap niet te kijken naar gender, maar puur naar skills en gaven.’

Klopt het dat jij ooit een internetcafé hebt opgericht in een Arabische land?

Samen met vrouw woonde ik aan het begin van het internet-tijdperk in een provinciestadje in de Arabische Wereld. In de hoofdstad verschenen overal internet-cafés. Wij hebben er toen eentje opgericht in onze eigen woonplaats. Ons café beschikte over een klaslokaal, zodat we er ook computerles konden geven. We hadden echter al snel geduchte concurrentie. Binnen een jaar waren er nog 20 internetcafés in de stad. Na drie jaar heb ik het café overgedragen aan een lokale ondernemer. In de hoofdstad heb ik toen een nieuw bedrijf opgezet: een Business School. 

Een Business School?

Ja, het fijne was dat dat wat dichter bij mijn eigen opleiding lag. Ik heb een accountancy- en een MBA-diploma. Bovendien had deze school de potentie om wat groter te worden, zodat we bijvoorbeeld ook betaald personeel aan konden trekken. Dat geeft een goede basis om duurzame relaties aan te gaan. We gaven ondernemers les in leiderschap, marketing en financieel management. Dit was een heel mooie manier om mijn geloof te integreren met een product dat echt toegevoegde waarde heeft voor de mensen om me heen. Dat is precies de visie van Interserve: vanuit je werk doe je iets voor mensen en bouw je relaties op. Relaties die niet gebaseerd zijn op: ‘ik wil dat jij mijn verhaal aanhoort’, maar die praktisch en legitiem zijn. Dán krijg je ook het krediet om op het juiste moment aan de juiste persoon van je geloof te kunnen getuigen.

Is dat dan niet veel werk en een beetje zending?

Mijn ervaring is dat geloof delen lukt, omdat je legitieme reden hebt om ergens te zijn. Zeker in de landen waar Interserve veelal werkt: Azië en de Arabische wereld. Op de Business School hadden we tien werknemers en tien docenten. Dat waren de mensen met wie we in eerste instantie onze relaties wilden aangaan. Het is niet werk náást zending, maar ‘work ís ministry’. Op deze manier kun je langdurig impact hebben, bidden voor mensen, en voedingsbodem zien ontstaan om met hen te delen waar ze aanvankelijk soms voor terugschrikken. Maar het is een heel lang proces, in onze tijd in de Arabische Wereld hebben we slechts een paar mensen tot geloof in Jezus Christus zien komen. Van 1970 tot 2010 zijn er aardig wat christenen actief geweest in het land waar we waren. Nu is bijna iedereen er weg, en verrassend genoeg groeit de kerk sneller dan in die jaren. Toch staat het niet los van elkaar, de mensen die tot geloof komen zijn vaak degenen die tóen met christenen zijn opgetrokken.

Onze opdracht is in gehoorzaamheid te getuigen van ons geloof. We hoeven niemand te bekeren, dat kunnen we niet eens, dat doet Gods Geest. Dat haalt de kramp eraf, maar niet de urgentie.

Welk Interserve-verhaal van het afgelopen jaar heeft je het meest aangesproken?

Dat verhaal speelt zich af in een christelijk ziekenhuis In een Arabisch land. Een zeer conservatief moslim – hier zouden we ‘m misschien wel een extremist noemen – kwam daar omdat zijn vrouw hulp nodig had bij haar bevalling. De man merkte op met hoeveel zorg en liefde zijn vrouw werd geholpen. Hij ervoer wat het voor christenen betekent als ze zeggen: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. In zijn reactie liet hij merken dat hij hierdoor geraakt was: ‘Ik voel hier een oprecht meeleven met mijn gezin.’ Ik weet niet hoe het verhaal verder is gegaan. Ik weet alleen dat op dat moment die praktische liefde iets in zijn hart kon ontsluiten. Ik hoop en bid dat zijn hart verder zal opengaan en hij christen wordt. Het raakt mij ook omdat we weten dat 2 miljard mensen – vaak in moslimlanden – nog nooit het Evangelie hebben gehoord, of gevoeld. Deze man heeft daar onverwacht wel iets van geproefd en het raakte hem. Gewoon omdat wij als professional ons werk in gehoorzaamheid aan God en in geloof konden doen.

Als jij komende zondag 1 minuut mocht live-streamen in elke Nederlandse kerk, wat zou dan de kern van je boodschap zijn?

Ik zei het net al: twee miljard mensen hebben nog nóóit het Evangelie gehoord. Kerken en kerkleiders: leg daar de prioriteit wat betreft zending. En daar willen wij graag onze hulp bij aanbieden: schakel ons in om in gesprek te gaan, om een jongerenreis te organiseren of om voor korte of langere tijd uitgezonden te worden.

Tekst: OnMission.nl / Foto: Interserve

Dit is een samenvatting van een interview met Arco de Leede. Lees het hele verhaal op OnMission.nl, de nieuwe website over missionair leven: https://www.onmission.nl/twee-miljard-mensen-hebben-nog-nooit-het-evangelie-gehoord-kerken-en-kerkleiders-leg-daar-de-prioriteit/

Economische groei gaat minder hard

Het groeitempo van de Nederlandse economie neemt af, bij een aanhoudend zeer krappe arbeidsmarkt. Na achtereenvolgens 3,0% en 2,6% in 2017 en 2018, daalt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 naar 1,6%. In 2020 en 2021 komt de groei op 1,5% en 1,4%, dicht bij de potentiële groei. De werkloosheid ligt in elk van de jaren 2019-2021 op 3,3% van de beroepsbevolking en blijft daarmee historisch laag.

Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) op 11 juni publiceerde. De lagere groei hangt vooral samen met internationale economische ontwikkelingen, waardoor de Nederlandse uitvoer minder sterk toeneemt. Daarnaast is het consumentenvertrouwen in de loop van 2018 teruggevallen. Verder heeft de afkoelende woningmarkt een dempende werking op de groei en schakelen bedrijven in 2020 en 2021 hun investeringstempo terug. De overheid voert daarentegen haar bestedingen flink op, met name in de vorm van investeringen. Daarmee steunt de economische groei in de komende jaren in hoge mate op de bestedingen van de overheid en van de huishoudens.

Snellere toename van lonen en prijzen
Huishoudens blijven profiteren van de krappe arbeidsmarkt. De afgelopen jaren steeg hun inkomen vooral door de snelle groei van het aantal banen. De komende jaren neemt de loonstijging toe, onder druk van de lage werkloosheid en de hogere inflatie. De loonsom per werknemer (bedrijven) groeit in 2019 met 2,8% en neemt in de jaren daarna toe met 3,7% respectievelijk 3,8%. De inflatie (HICP) komt in 2019 op 2,5%. Dit jaar worden de prijzen sterk beïnvloed door de verhogingen van de btw en de energiebelasting. In 2020 wordt een lagere inflatie geraamd (1,6%), die in 2021 weer oploopt naar 2,1%, vooral door de toenemende loonkosten.

Krappe arbeidsmarkt
De werkgelegenheidsgroei is dit jaar stevig (1,9%), maar valt terug naar 0,2% in 2021. In de afgelopen jaren daalde het werkloosheidspercentage van 7,4% in 2014 tot 3,8% in 2018. Dit jaar daalt de werkloosheid verder tot gemiddeld 3,3% van de beroepsbevolking. Daarmee is de arbeidsmarkt zeer krap. In de afgelopen vier decennia was de arbeidsmarkt alleen in 2001 net zo gespannen, in alle andere jaren lag het werkloosheidspercentage hoger. In 2020 en 2021 blijft de werkloosheid op het lage niveau van 3,3%.

Bron: De Nederlandse Bank Foto: Pixabay

Westerduin Groep neemt Adhocdocent over

BARNEVELD – Westerduin Groep heeft Adhocdocent overgenomen. Beide bedrijven hebben formeel een overeenstemming bereikt. Daarnaast heeft Westerduin Talent in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede Traineeships ontwikkelt voor hbo’ers in de zorg. Beide ontwikkelingen passen uitstekend in de strategie van Westerduin Groep om verder te groeien tot dé HR partner van haar klanten binnen de uitzendbranche.

Adhocdocent is sinds 2009 actief als dienstverlener in de onderwijsbranche en blijft onder haar eigen naam opereren. In de afgelopen 10 jaar is Adhocdocent een vertrouwde naam geworden voor reformatorische en christelijke onderwijsinstellingen in heel Nederland.

Apeldoorn
Marianne Kleppe, CEO van Adhocdocent: “De afgelopen jaren hebben wij met veel passie (christelijke en reformatorische) onderwijsinstellingen geholpen in de zoektocht naar getalenteerd onderwijspersoneel. Met de overname door Westerduin Groep hopen wij onze dienstverlening verder uit te breiden en te professionaliseren. Daarnaast versterkt deze overname onze wens om een werkgever te zijn met impact en perspectief voor zijn medewerkers. De overname maakt het bijvoorbeeld mogelijk om per 1 juni een nieuwe vestiging in Apeldoorn te openen. We trekken in bij de collega’s van Westerduin Personeelsbemiddeling. Een mooie stap omdat we hiermee onderwijsinstellingen in het midden en oosten van Nederland nog beter van dienst kunnen zijn.”

Voorheen opereerde Westerduin Groep met alleen het label Westerduin Personeelsbemiddeling in de sectoren bouw, groen, logistiek en techniek. Inmiddels heeft dit label acht vestigingen in het midden van Nederland. Met de overname van Adhocdocent en het aanbieden van Traineeships door Westerduin Talent, wordt de dienstverlening nu ook uitgebreid binnen de zorg en het onderwijs.

Teams en talentmanagement
Maarten Westerduin, CEO van Westerduin Groep: “Westerduin Groep en Adhocdocent hebben elkaar allereerst gevonden in hun focus op een gezonde interne bedrijfscultuur. Beiden zijn gericht op het bouwen van teams en talentmanagement. Daarnaast zien we enorm veel potentie en kansen binnen het onderwijs. Er is toenemende behoefte aan goed gekwalificeerde docenten die impact willen maken in de levens van jonge mensen. Op een manier die past bij de huidige tijd. Dankzij de overname kan Adhocdocent zich nog meer toeleggen en specialiseren in datgene waar ze goed in zijn.

Over Westerduin Groep
Westerduin Groep is de overkoepelende organisatie van 4 bedrijven die de diepe drijfveer hebben om een omgeving te creëren waarbinnen mensen tot bloei komen en telt na de overname 70 fte en is hiermee een middelgrote speler binnen de flexbranche.

Storytelling wordt steeds belangrijker (5 tips)

Het delen van een verhaal wordt steeds vaker toegepast in veel communicatiemiddelen en -vormen. Of het nu gaat om het schrijven van een artikeltje, een presentatie voor je klanten, een functioneringsgesprek of de website die je beheert. Verhalen vertellen is belangrijk, juist werk gerelateerd.

Wie als geen ander weet hoe je verhalen moet vertellen is filmstudie Pixar. Je weet wel, van dat piepende en huppelende bureaulampje. Al decennia lang weten ze miljoenen kijkers te emotioneren met hun verhalen.

Het gaat vaak om fantasierijke verhalen die overeenkomsten hebben met ons dagelijks leven. Karakters worden uitvergroot. Bij veel communicatie-uitingen kun je de kracht van verhalen gebruiken. Of het nu gaat rondom de organisatie van een evenement, je klantcontact of je pitch. Onderstaande tips van storyteller Pixar helpen jou om je verhaal met passie te delen.

1. De beste verhalen zijn universeel
Pixar directeur Pete Docter zegt: “Als je een verhaal vertelt, laat zien of opschrijft, probeer dan te schrijven over een gebeurtenis die een bepaald krachtig gevoel bij je opriep. En als je dat verhaal vervolgens doorverteld of beschrijft, dan moet het publiek hetzelfde gevoel ervaren. Zorg dat mensen zich in je verhaal herkennen.”

2 Zorg voor een kernboodschap
Met je verhaal wil je iets bewerkstelligen. Je wilt je publiek een bepaald gevoel meegeven of aan het denken zetten. Soms wil je ze tot actie over laten gaan. Dat kan alleen als je de kern van je verhaal helder hebt.

3 Denk altijd aan je doelgroep
Wat je doelgroep, de ontvanger wil weten, is belangrijker dan dat jij, als zender, wil vertellen. Pixar zegt hierover: “You gotta keep in mind what’s interesting to you as an audience, not what’s fun to do as a writer.”

4 Keep it simple
Wijd niet te veel uit over bijzaken en gebruik niet al te overdreven jargon.

5 Je publiek met zich identificeren met de hoofdrolspeler
Het begrip hoofdrolspeler kan je ruim opvatten. Het kan een plaats zijn, een gebeurtenis of plaats. Pixar stelt dat de kijker, luisteraar of lezer een moment van herkenning nodig heeft. De (hoofd)rolspeler die iets meemaakt of een herkenbare situatie. Zoals in het Pixar filmpje Pixar laat zien; de ooievaar moet gevaarlijke baby dieren bezorgen en raakt bijna burnout. Vertaald: Als je moeilijkheden ondervindt, probeer invloed te hebben op je omstandigheden, zodat je er weer tegenaan kan.  

Beeld: Pixabay

Solliciteren via WhatsApp

De meest gebruikte manier om te reageren op een vacature is via e-mail maar steeds vaker kan je ook solliciteren via WhatsApp. De verwachting is dat het percentage WhatsApp-sollicitaties in 2019 zal groeien volgens deskundigen.

Logisch omdat de rol van smartphones nog steeds toeneemt en WhatsApp is een populaire app is die bijna twaalf miljoen Nederlanders gebruiken. Recruiters zijn vaak onderweg en voor hen is het prettig om sollicitaties op hun mobiel te lezen. Als sollicitant is het niet moeilijk om te solliciteren via de groene communicatie app. Zorg dat je curriculum vitea als een pdf-bestand is opgeslagen op je mobiele telefoon. Het voordeel van een pdf is dat het de vormgeving behoudt en op elk platform te openen is. Als je je cv hebt op je mobiele telefoon kun je snel reageren (via WhatsApp) op de baan die jij zoekt.

Gepriegel op een schermpje
Toch is er ook een keerzijde. Solliciteren via je smartphone en WhatsApp lijkt makkelijk, maar voor specifieke vacatures is het goed om je cv en brief te finetunen. Mutaties aanbrengen in documenten op de smartphone is gepriegel en een typefoutje ligt in het verschiet. Via een laptop of desktop is het makkelijker om je sollicitatiebrief en cv aan te passen. Het scherm is groter en je hebt betere toegang tot tekstverwerkingsprogramma’s. Natuurlijk kun je via de WhatsApp-desktop ook je cv doorsturen vanaf je thuiscomputer. Zo solliciteer je toch via WhatsApp met een aangepaste cv en brief.

E-mail functie populair
Het gros van de werkgevers die vacatures plaatsen op Jobfish.nl heeft de voorkeur dat hun vacature via (een webformulier via de) e-mail binnenkomt. Dus nog niet via WhatsApp. Maar early-adopter-sollicitanten kunnen gerust een app-je wagen aan die vacature.

Succes met je (WhatsApp-)sollicitatie!

Wel of geen foto op je cv?

Een foto op je cv. Je ziet het steeds meer. In de cv’s die Jobfish binnenkrijgt via de cv-upload tool zie je dat zo’n 60 procent een persoonlijke foto plaatst op hun curriculum vitea. Waarom zou je wel een foto plaatsen of waarom juist niet? We zetten de argumenten op een rijtje, net als de do’s en don’ts van een ‘representatieve foto’.

Voordelen van een foto op je cv:

 • Een gezicht zegt meer dan duizend woorden. Veel recruiters kijken hoe je er uit ziet.
 • De ontvanger van je curriculum vitae krijgt meteen een beeld van je en dit kan positief bijdragen aan je ‘personal brand’, jouw imago als sollicitant.
 • Als je op een representatieve baan solliciteert heb je contact met klanten. Je uiterlijk is dan van belang voor je functie. In de meeste gevallen heb je ook contact met collega’s.
 • Een professionele foto kan verkeerde aannames wegnemen. Als je als 55+-er een ‘jonge foto’ plaatst kan een vooroordeel worden weggenomen door te laten zien dat je oud bent, maar nog steeds jong oogt.
 • Een goede foto zorgt ervoor dat je cv meer opvalt. Van nature zijn mensen nieuwsgierige wezens en trekt een foto gelijk de aandacht.
 • Een foto maakt je cv persoonlijker. Foto’s onthouden mensen makkelijker dan namen. Daardoor heb je een grotere kans voor de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Nadelen foto op je cv

 • Een foto maakt het makkelijker te discrimineren op basis van uiterlijk. Niet alleen allochtoon versus autochtoon. Maar juist knappe vrouwen kunnen door jaloezie van toekomstige vrouwelijke collega’s buitengesloten worden. Mannen hebben daarentegen minder last van.
 • De inhoud van je cv is het belangrijkste. Een foto kan afleiden van de inhoud.
 • Als je iets ‘bijzonders’ hebt op, aan of bij je hoofd, kan het negatief werken en een vooroordeel vormen.
 • Lang leve photoshop. Foto’s zijn vaak een mooiere weergave dan de werkelijkheid.

Vandaar dat onderstaande tips voor een goede professionele foto ook zo belangrijk zijn! Besluit je om een foto op je cv te plaatsen, lees dan onderstaande do’s en don’t door.

don’t

 • geen selfies
 • geen wazige foto
 • geen donkere foto
 • geen vrijetijdskleding
 • geen vakantiekiekjes
 • geen foto waarop je wegkijkt
 • geen foto met een drukke achtergrond
 • geen foto’s met voorwerpen erop zoals een glas (alcohol)
 • geen foto waar je partner (of kind!) is weggephotoshopt/ afgeknipt

do:

 • zorg voor een recente foto
 • zorg dat foto sympathiek is
 • zorg voor een professionele foto
 • zorg voor een haarscherpe foto
 • zorg voor een rustige achtergrond
 • zorg dat de foto correspondeert met hoe je in het echt bent
 • draag zakelijke kleding
 • kijk (bijna) recht in de camera en…
 • smile!

Je kunt vragen of een professionele fotograaf je foto kan maken. Gebruik dezelfde foto voor op je LinkedIn-profiel. Zorg ervoor dat het eindresultaat van je plaatje een professioneel beeld is waarin jezelf herkent. Voeg de foto toe aan je cv en upload ‘em in de jobfish omgeving zodat je een voorsprong hebt op andere kandidaten.

Sollicitatiestress, wat is het en hoe ga je ermee om?

Een beetje sollicitatiestress hoort bij het zoeken naar een nieuwe job. Tijdens de sollicitatie wil je jezelf goed presenteren en van je beste kant laten zien. Als je de baan echt nodig hebt, kan het sollicitatiegesprek spannend zijn en ook de tijd erna of je wel of niet wordt aangenomen.

Hoewel een beetje stress gezond is en je alert maakt, kan deze sollicitatiestress ook tegen je gaan werken. Uiteraard is het spannend om naar een sollicitatiegesprek te gaan: je wilt immers graag de baan waarop je gesolliciteerd hebt. De ontstane spanning maakt je juist scherp, maar kan ook een negatieve prikkel oplopen waardoor je juist minder presteert.

Hoe werkt spanning en stress precies? Als er een inbreker naast je bed staat kies je automatisch een reactie: vechten of vluchten. In beide gevallen gebeurt er fysiek hetzelfde: Het hormoon adrenaline komt vrij, ook wel het vlucht- of vechthormoon genoemd. Vaak gaat dit gepaard met een stijgende hartslag, verhoogde bloeddruk, gespannen spieren, versnelde ademhaling, een dichtgeknepen keel en zweten. En dat alles in een paar seconden zodat je klaar bent voor de actie. Ons lijf reageert ook zo als er niet direct fysiek gevaar is maar wel van een psychologisch gevaar. Bijvoorbeeld bij een volle zaal, een functioneringsgesprek of een sollicitatiegesprek.

Stress an sich is niet erg. De veranderingen in je lijf geven je meer uithoudingsvermogen en kracht. Ook je reactievermogen en je focus nemen toe. Stress houdt je dus scherp en gefocust; erg handig bij sollicitatiegesprekken. Maar als je te ver doorschiet, helpt het je niet meer. Op twee manieren kan je het teveel aan (sollicitatie)stress aanpakken: Door negatieve gedachten ‘neer te sabelen’ en ontspanning.

Stressbeheersing; Aanpak van negatieve gedachten
Vaak onstaat de stress op de manier waarop je over de situatie denkt. Wees dus realistisch in je beeldvorming. Als je in je aanloop bedenkt dat alles van deze ene sollicitatie af hangt en dat je totaal mislukt bent als je niet wordt aangenomen, dan is deze gedachte niet realistisch en levert deze gedachte meer stress op dan nodig. Als je je bedenkt dat je graag deze baan wil, dat er meerdere kandidaten zijn en dat je je goed voorbereid hebt op het gesprek dan zijn je gedachten vaak realistisch en heb je een gezonde spanning. Dit is vaak ook zichtbaar en merkbaar tijdens het gesprek doordat je zelfverzekerder bent.

Zet onrealistische gedachten overboord
Niet realistische gedachten kenmerken zichzelf doordat ze vaak generalistsch en absoluut zijn: woorden als ‘altijd, nooit, iedereen, niemand’ worden vaak uitgesproken. Zet niet-realistische en negatieve gedachten overboord en vervang ze door een positieve vibe. Bijvoorbeeld,: “Ik zal nooit aangenomen worden” door “Er zijn 30 andere kandidaten, maar ik heb wel relevante werkervaring en pas goed in het profiel.” Als je meer realistische en relativerende gedachten hebt vooraf en tijdens het sollicitatiegesprek, zul je ook meer kunnen ontspannen en meer gefocusd zijn. Het gevolg is dat je algemene indruk beter is en je uiteindelijk meer kans hebt op een vervolggesprek of op die baan.

Ontspanningtips
Onspanning helpt om relaxter het sollicitatiegesprek in te gaan. Je kunt ze doen voordat je het gebouw binnenstapt of tijdens een toilet bezoek. Dat laatste lucht ook op en verminderd de spanning ;-). Enkele tips:

Ontspannen handen
Probeer je handen uit elkaar te vouwen en los te laten, zodat ze ontspannen. Probeer de aandacht van je handen af te leiden door je te richten op je voeten en wiebel een aantal keer met je tenen.

Gekke bekken
Trek een paar gekke bekken (voor de spiegel). Het is een makkelijke manier om spanning weg te halen. Maak een brede grijns, grote glimlach, verbaas jezelf en laat je wenkbrauwen dansen.

Masseer je gezicht
Geef jezelf voor het sollicitatiegesprek een kleine gezichtsmassage. Masseer je gezicht met je vingertoppen. Druk je werkbrouwen stevig aan, druk lichtjes de huid weg van je voorhoofd naar je achterhoofd. Wrijf zachtjes tussen je neus en je ogen.

Ademshalingsoefeningen
Onder spanning verhogen mensen hun ademhaling. Dus je ademt niet lekker onderin de buik, maar hoog op de borst. Dat is een oppervlakkige, snellere en onrustigere ademhaling. Leg je hand op je buik en adem er naar toe. Maak een aantal keer een diepe buikademhaling. Hierdoor haal je je spanning in je lijf weg.

Succes met je sollicitatiegesprek

Foto: Unsplash.com